Nawigacja

 • I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewany Przedszkolak”

  I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
  „Rozśpiewany Przedszkolak”
  pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kadzidło

  I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewany Przedszkolak” - Obrazek 1

       Dnia 15 marca 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewany Przedszkolak” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kadzidło.

       Celem zorganizowanego festiwalu było prezentowanie dziecięcych umiejętności wokalnych, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, a także kształcenie postaw akceptowanych społecznie. Zaproszenie do udziału przyjęły dzieci z 5 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Chudku, Dylewie, Jazgarce, Siarczej Łące i Kadzidle - łącznie 15 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.

       Festiwal rozpoczął występ grupy przedszkolnej przygotowanej przez Panie Justynę Kozłowską i Alicję Duszak z Przedszkola Samorządowego w Kadzidle, która zaprezentowała układ taneczny do melodii „Hallelujah”.

       Po wysłuchaniu uczestników komisja konkursowa w składzie:

  - p. Dariusz Łukaszewski- przewodniczący

  -p. Marianna Kowalska

  -p. Janina Gosiewska

  -p. Sylwia Jaworska

  - Antoni Mróz

  wyłoniła zwycięzców, doceniając sposób prezentacji utworu oraz ogólny wyraz artystyczny wystąpienia i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  kategoria wiekowa 3-4 lata:

  I miejsce - Gabriela Kulesik, Kadzidło

  II miejsce- Amelia Drewnowska, Dylewo

  III miejsce- Oskar Grzegorczyk, Kadzidło

   

  kategoria wiekowa 5-6 lat:

  I miejsce - Ewa Olk, Kadzidło

  II miejsce - Piotr Kacprzak, Jazgarka

  III miejsce - Gabriela Chmielewska, Kadzidło

  Wyróżnienia: Izabela Młynarczyk – Kadzidło, Magdalena Kobus – Siarcza Łąka.

       Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Dzieci nagrodzone
  i wyróżnione- statuetki i nagrody rzeczowe. Nauczycielkom za przygotowanie dzieci i pracę w komisji dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle Halina Prusaczyk i Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski wręczyli podziękowania.

       W trakcie obrad komisji wszystkie dzieci pod kierunkiem pani Małgorzaty Białczak bawiły się do piosenki „Dzisiaj mamy piękny dzień” oraz „Wyginam śmiało ciało”.

       Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom- za udział w festiwalu, rodzicom, a także wszystkim, którzy zechcieli podjąć inicjatywę.

  Za przygotowanie dzieci dziękujemy nauczycielkom: paniom Monice Nosek, Beacie Gwiazda, Monice Płochockiej, Joannie Mrozek, Beacie Drężęk, Marzenie Zerze, Krystynie Bakuła, Annie Parzych, Justynie Kozłowskiej, Sabinie Lemańskiej, Barbarze Niegowskiej, Elizie Cichoń.

  Za pracę w komisji – paniom Mariannie Kowalskiej, Janinie Gosiewskiej, Sylwii Jaworskiej. Szczególne podziękowania kierujemy do Antosia Mroza, który oceniał występy swoich kolegów, reprezentując środowisko przedszkolne.

  Panu Dariuszowi Łukaszewskiemu- Wójtowi Gminy Kadzidło dziękujemy za objęcie patronatem honorowym I Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewany Przedszkolak”, prace w komisji konkursowej oraz ufundowanie nagród.

  Za pomoc w organizacji (nagłośnienie i oświetlenie sceny) dziękujemy Pani Małgorzacie Białczak i panu Sławomirowi Duszakowi.

  Organizatorzy: Eliza Cichoń, Natalia Chrostek

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

 • I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ

  14.03.2018

  I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ

  I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ - Obrazek 1


  1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle. Honorowy Patronat Wójta Gminy Kadzidło oraz Związku Kurpiów w Ostrołęce.

  2. CELE:
  Konkursu ma na celu: 
  - kultywowanie, rozpowszechnianie, wiedzy o kurpiowskiej tradycji i obyczajach,
  - poszerzanie wiedzy z zakresu historii regionu ,
  - przedstawienie i ochronę przed zapomnieniem opowiadań z życia Kurpiów;
  - wykazanie się  umiejętnością posługiwania  gwarą kurpiowską; 

  3. TEMATYKA KONKURSU:
  a) PLASTYCZNA . Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  Kurpie - Mała Ojczyzna w oczach  ucznia oraz nadanie tytułu w gwarze kurpiowskiej ( dopuszcza się cytat, przysłowie , krótki wierszyk itp). 
  b) WOKALNA . Prezentacja indywidualna 1 piosenki  kurpiowskiej ( max. 3 zwrotki )

  4. KATEGORIE WIEKOWE:
  Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
  - klasy I-III 
  - klasy IV-VI

  5. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1) Praca  konkursowa  ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice , format A3.
  Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę, 
  Z każdej klasy w grupie wiekowej max. po 3 prace 
  Prace przekazanymi na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi
  Uczestnik konkursu przekazując pracę  uzupełnia  ją o metryczką zawierającą dane: 
  a) imię i nazwisko autora,
  b) klasa, wiek
  c) nazwa i adres  i telefon szkoły/placówki, 
  d) imię i nazwisko, telefon  opiekuna
  Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu
  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie niezakwalifikowanie do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
  ZGŁOSZENIA. Odpowiednio opisane prace należy złożyć w ZPO w Kadzidle ( sekretariat szkoły ). Szkoły zgłaszają kandydatów do konkursu muzycznego oraz dostarczają prace plastyczne 
  do 10 kwietnia 2018 roku  .

  6. Do konkursu na piosenkę kurpiowską - BEZ AKOMPANIAMENTU, każda szkoła typuje po 1 osobie z każdej grupy wiekowej.

  7. TERMINY
  Prezentacje konkursowe ( wokalne  ) odbędą się 25 kwietnia 2018 roku ( czwartek)       od godz. 9.00 do    10. 30   w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle przed uroczystością  obchodów Dnia Folkloru . W czasie trwania uroczystości  nastąpi  wręczenie nagród, a  laureat I miejsca wykona swój zwycięski utwór.

  8. OCENA I NAGRODY
  1) Prace plastyczne  oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana  przez Organizatora po weryfikacji nadesłanych zadań.
  2) Prezentacje wokalne oceniać będzie Komisja Konkursowa podczas trwania uroczystości  Dzień Folkloru 
  Decyzje podjęte przez Komisje Konkursowe są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu i nie przysługuje od nich odwołanie.
  3) Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:
  a) trafność i poprawność ukazania pracy plastycznej
  b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę 
  c) estetykę i formę pracy- wartość artystyczną i techniczną pracy
  d) Prezentacje wokalne : Oryginalność wykonania utworu śpiewanego bez podkładu muzycznego oraz ogólne wrażenie artystyczne

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu w przypadku gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia mające wpływ na organizację konkursu. 
  2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników Konkursu, nazw, utworów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu. 
  3) Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
  4) Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie zdjęć i prac przez osoby nieupoważnione.


  Osoby odpowiedzialne: 
  Halina Cichoń
  Beata Nalewajk
  Eliza Cichoń
  Natalia Chrostek

   

 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych

  05.03.2018

  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
  dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych

  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych - Obrazek 1 

         24 i 25 lutego w hali sportowej w Kadzidle odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych. W obu kategoriach zwyciężyły drużyny z Kadzidła. Chłopcy po zaciętej walce zwyciężyli w finale z Czerwinem. Dziewczęta natomiast zdominowały po raz kolejny  cały turniej o czym świadczą wyniki: Kadzidło-Myszyniec 9:1, Kadzidło-Ołdaki 10:2, Kadzidło-Troszyn 7:3, finał Kadzidło-Ołdaki 14:4. To ósmy z rzędu tytuł mistrzowski żeńskiej drużyny z Kadzidła klas gimnazjalnych. W tym roku naszą szkołę reprezentowały: Dominika Kozłowska, Sandra Ciak, Izabela Parzych, Wiktoria Kaczyńska, Anna Samsel, Paulina Gramadzka, Olga Boruch, Alicja Nalewajk, Aleksandra Grądzik, Izabela Poremba, Oliwia Prachniak, Karolina Wasyk, Aleksandra Perzan, Zuzanna Puławska, Julia Suchecka, Alicja Kwiatkowska

   

 • „Z pokolenia na pokolenie” – cykl warsztatów z twórcami ludowymi w ZPO w Kadzidle.

  05.03.2018

  Z pokolenia na pokolenie”
  cykl warsztatów z twórcami ludowymi w ZPO w Kadzidle.

  „Z pokolenia na pokolenie” – cykl warsztatów z twórcami ludowymi w ZPO w Kadzidle. - Obrazek 1

         Warsztaty ( z zakresu rzeźbiarstwa, haftu, wykonania kwiatów z bibuły do palmy wielkanocnej) w ZPO w Kadzidle trwały cały tydzień, od 26 lutego do 2 marca 2018 roku. Uczestnikami spotkań byli uczniowie klas trzecich i czwartych. Gościliśmy w naszych murach znakomitych twórców, mieszkańców naszej gminy:

  - P. Krystynę Świder

  - P. Wiesławę Bogdańską

  - P. Czesławę Gałązkę

  - P. Kazimierza Nurczyka.

         Artyści opowiadali o swoich pasjach z zakresu twórczości ludowej oraz wspominali ciekawe historyjki z lat dzieciństwa.

         Wszyscy uczestnicy warsztatów mocno angażowali się w proponowane przez twórców zadania. Tworzyli na miarę swoich możliwości miniaturowe rzeźby, kwiaty , hafty. Powstało kilka przepięknych palm wielkanocnych, misternych kapliczek i aniołków wyrzeźbionych w mydle, haftów kurpiowskich.

         Jednym z zamierzeń projektu było pokazanie młodemu pokoleniu tradycji, obrzędów i zwyczajów dawnej wsi kurpiowskiej. Te niezwykłe warsztaty były niewątpliwie dla dzieci piękną lekcją historii rodzimej ziemi. Dały uczniom wiele radości z zaskakująco pięknych efektów działania oraz umocniło wiarę we własne możliwości.

         Bardzo dziękujemy wszystkim twórcom za poświęcony czas, cierpliwość i możliwość kultywowania tradycji kurpiowskich w naszej szkole. Pokładajmy nadzieję, iż staną się one przyczynkiem do wychowania i wyszkolenia wielu następców .

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

 • IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA"

  28.02.2018

  IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
  "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA"

  IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA" - Obrazek 1

  7 lutego w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się podsumowania IX edycji Konkursu Plastycznego "Wycinanka Kurpiowska - leluja" pod Patronatem Wójta Gminy Kadzidło.

  Konkurs oceniała komisja w składzie:

  1. Wiesława Bogdańska - twórczyni ludowa 
  2. Czesława Kaczyńska - twórczyni ludowa 
  3. Czesława Marchewka - twórczyni ludowa 
  4. Krystyna Łaszczych - twórczyni ludowa

  Do konkursu przystąpiło 34 uczestników z 4 szkół z terenu gminy Kadzidło. W kategorii Szkół Podstawowych klas IV-V wzięło udział 12 uczniów, w kategorii klas VI-VII 10 uczniów, a wśród nich uczennica klasy VIC - Sandra Śliziewska (opiekun Danuta Prusaczyk).

  Po dokładnej ocenie wycinanek według regulaminu konkursu Komisja przyznała Sandrze III miejsce w kategorii klas VI-VII.

  IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA" - Obrazek 2

   IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA" - Obrazek 3

  SANDRO GRATULUJEMY SUKCESU!

   

   

 • Zapraszamy do udziału w konkursie

  23.02.2018

  Zapraszamy do udziału w konkursie - Obrazek 1

  SKO W Czechach

  ZAPRASZA DO UDZIAŁU

  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

  "Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka
  z motywem SKO"

   

  UCZESTNICY: 

  Kategoria I:  klasy 0 – II szkoły podstawowej

  Kategoria II: klasy III – V szkoły podstawowej.

   

  ZASADY KONKURSU:

  Waszym zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do ludowych tradycji wielkanocnych (z uwzględnieniem naszego regionu) przy wykorzystaniu elementów nawiązujących do SKO. Mile widziane są postacie znane Wam z SKO czyli Żyrafka Lokatka, Pancernik Hetetepes czy rodzina Pieniążków.

  img

   

  Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

   

  TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

  dowolna płaska, materiały: papier kolorowy, bibuła, bibułka, kolorowa folia, itp.

   

  FORMAT PRACY

  maksymalny format pracy A4, czyli mały blok rysunkowy.

   

  TERMIN:

  Prace konkursowe należy składać do opiekunów SKO pani Haliny Lesińskiej lub pani Danuty Prusaczyk do 15 marca 2018r.

   

   OCENA PRAC:

  Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

  - samodzielność  wykonania prac,

  - estetykę,

  - oryginalność,

  - pomysłowość,

  - zgodność z tematyką konkursu.

   

   NAGRODY:

  Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na blogu SKO ZSPiP w Czechach (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-gimnazjum-szkoly-podstawowej-i-przedszkola-im-jana-pawla-ii-w-czechach).

  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach i nie będą odsyłane.

   

  img

   

   

 • 22.02.2018

  Ogłoszone zostały wyniki 
  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

   

   img

  Miło mi poinformować, że wśród laureatów konkursu

  KATEGORIA KLASY IV - VII

  znalazł się nasz uczeń.

  II miejsce w tej kategorii otrzymał

  Maciej Możdźeń z klasy IVD

  img

  i serdecznie gratulujemy!!!

   

   

 • Konkurs na Wycinankę Kurpiowską – Leluję.

  22.02.2018

  Konkurs na Wycinankę Kurpiowską – Leluję.

  Konkurs na Wycinankę Kurpiowską – Leluję. - Obrazek 1

         7 lutego 2018 roku pięć uczennic z klasy 4a , aktywnych działaczek Szkolnego Koła z Edukacji Regionalnej w ZPO w Kadzidle, wzięło udział w Gminnym Konkursie na najpiękniejszą Leluję, organizowanym przez Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle pod patronatem Wójta Gminy Kadzidło. Dziewczęta : Klaudia M, Natalia C , Julia F, Hanna G i Patrycja P swoje pierwsze doświadczenia w  zakresie wycinankarstwa nabywały podczas zajęć z edukacji regionalnej. Konkurs, w którym wystąpiły był ich debiutem, ale rezultaty okazały się zadowalające. Prace dwóch dziewcząt uplasowały się na II i III miejscu.

   

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

  Tekst H Cichoń

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

 • Dzieci z Koła Edukacji Regionalnej z ZPO i CKK w nagraniu telewizyjnym

  22.02.2018

  Dzieci z Koła Edukacji Regionalnej z ZPO i CKK
  w nagraniu telewizyjnym

   

  Dzieci z Koła Edukacji Regionalnej z ZPO i CKK w nagraniu telewizyjnym - Obrazek 1

   

              Dzieci z Koła Edukacji Regionalnej z ZPO i CKK w Kadzidle uczestniczyły w nagraniu telewizyjnym promującym Święto Wycinanki Kurpiowskiej organizowanym przez Centrum Kultury Kurpiowskiej  . Uczniowie  przedstawili krótki program artystyczny, a dziewczynki biorące udział w konkursowych zmaganiach wycinankarskich  opowiedziały o swoich doświadczeniach w tym zakresie.

   

              Program nagrywany był 7 lutego 2018 roku o godzinie 10.00  w Centrum Kultury Kurpiowskiej przez Telewizję Regionalną  Warszawa . Emisja programu odbyła się tego samego dnia o godzinie 18.00 w TVP3 Warszawa.

   

              Tego samego dnia tancerze Małej Kurpianki z ZPO i CKK w Kadzidle uczestniczyli również w nagraniu  reportażu promującego Gminę Kadzidło.

   

  tekst H. Cichoń

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

   

 • Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

  20.02.2018

  Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

  Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - Obrazek 1

  Święto to obchodzone 21 lutego zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

  Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - Obrazek 2

  W naszej szkole będziemy je świętować od 21 do 23 lutego. W ramach obchodów:


  -na korytarzach szkolnych przygotowane zostaną gazetki,

  -każda klasa w środę na 2. lub 3. lekcji będzie pisać test konkursu
  „Czy znasz swój język?”,

  -wszyscy chętni uczniowie klas IV- VII SP oraz II-III G wykonają plakaty promujące poprawność językową lub ortograficzną, które zostaną wywieszone na terenie szkoły (Prace należy złożyć do polonistów.),

  -chętni uczniowie mogą się włączyć do ogólnoszkolnej zabawy językowo- ortograficznej, która odbędzie się w czwartek (Na kartce A4 należy napisać wyraz z trudnością językową np. poszedłem czy poszłem lub ortograficzną- np. t- rz/sz-cina. W czasie przerw uczniowie mają mieć przyczepione kartki do ubrań, a inni uczniowie będą wskazywać poprawną formę),

  -w bibliotece szkolnej dla klas IV- VI jest zorganizowana wystawa książek dotyczących poprawności języka polskiego, na którą zapraszamy uczniów indywidualnie oraz klasy z nauczycielami. 


   

   
 • Konkurs plastyczny - Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO

  20.02.2018

   

  Konkurs plastyczny - Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO - Obrazek 1   

   

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

  "Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO"

   

  CELE KONKURSU:

  - promowanie działalności SKO,

  - promowanie talentów,

  - pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,

  - rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

  - kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętami.

   

   ORGANIZATOR:

  Szkolna Kasa Oszczędności w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

   

  UCZESTNICY: 

  Kategoria I:  klasy 0 – II szkoły podstawowej

  Kategoria II: klasy III – V szkoły podstawowej.

   

  TERMINY:

  oddanie prac do opiekuna SKO p D. Prusaczyk - do 15 marca 2018r.

   

  ZASADY KONKURSU:

  Waszym zadaniem jest stworzenie pracy nawiązującej do ludowych tradycji wielkanocnych. Powiązanie tematyki świątecznej z SKO będzie dla Was nie lada wyzwaniem, ale jesteście zdolni i dacie radę. Wykorzystajcie swoją fantazję  i wyobraźnię.  W pracy należy umieścić motyw SKO. Mile widziana Żyrafka Lokatka lub Pancernik Hetetepes.

  Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

    

  TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

  dowolna płaska, materiały: papier kolorowy, bibuła, bibułka, kolorowa folia, itp.

   

  FORMAT PRACYmaksymalny format A4.

   

  METRYCZKA:

  Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana. Każda praca powinna posiadać oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu.

   

   OCENA PRAC:

   Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

  - samodzielność  wykonania prac,

  - estetykę,

  - oryginalność,

  - pomysłowość,

  - zgodność z tematyką konkursu.

   

   NAGRODY:

  Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na blogu SKO ZSPiP w Czechach (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-gimnazjum-szkoly-podstawowej-i-przedszkola-im-jana-pawla-ii-w-czechach).

  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach i nie będą odsyłane.

  Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r.(Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

  Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony  w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

   

  Oświadczenie

   Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości

             ............................................................................................................................

                                                        (imię i nazwisko) – dziecka

  którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi 
  na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone 
  w czasie wykorzystywanie pracy na szkolnych blogach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych.

  W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika oraz szkoły, do której uczęszcza, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

                                                                                      ……………………………………………………………

                                                                                                              (podpis opiekuna)

   

  Konkurs plastyczny - Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO - Obrazek 2

   

   

 • Protokół Bibliotecznego Konkursu Plastycznego "W Stumilowym Lesie"

  14.02.2018

  Protokół Bibliotecznego Konkursu Plastycznego "W Stumilowym Lesie" - Obrazek 1


  Kadzidło, 13.02.2018 r.

  Protokół Bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
  "W Stumilowym Lesie"


  W konkursie wzięło udział 82 uczniów, w tym:
  20 z klas II
  62 z klas IV- VI.

  Komisja oceniła prace uczniów i wyłoniła zwycięzców:
  z klas II
  I miejsce- Róża Kłos kl. II b
  II miejsce- Szymon Wasyk kl. II b
  III miejsce- Nadia Poremba kl. II b

  Wyróżnienia:
  Natalia Zera kl. II b
  Julia Stodolska kl. II a

  z klas IV- VI
  I miejsce- Gabriela Madrak kl. VI a
  II miejsce- Julia Dawid kl. VI c
  III miejsce- Sandra Śliziewska kl. VI c
             Oskar Śliziewski kl. VI c

  Wyróżnienia:
  Wiktoria Rydel kl. IV e
  Roksana Chmielewska kl. VI c
  Aleksandra Niedźwiedzka kl. IV b
  Krzysztof Pabich kl. IV f
  Antoni Wolski kl. IV e  Komisja:
  Małgorzata Napiórkowska
  Danuta Prusaczyk
  Anna Grabowska  Gratuluję zwycięzcom.
  Nagrody lub dyplomy otrzymacie w najbliższym czasie.
  Bibliotekarz Anna Grabowska

   

   

 • 12.02.2018

  Moduł Dokumenty szkolne został zmodyfikowany

  Zaktualizowano 
  REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
  I INNYCH  URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
  w Zespole Placówek Oświatowych
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Kadzidle

 • UWAGA!!!

  12.02.2018

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

  informuje, że z dniem 05.02.2018r.

  rozpoczęła się rekrutacja
  na rok szk. 2018/2019

  do

  - Przedszkola Samorządowego

  - oddziału „0”

  - kl. 1 Szkoły Podstawowej

   

  Informacja : sekretariat, tablica ogłoszeń

   

   

 • Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

  12.02.2018

  Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

  Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy - Obrazek 1

  Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: 

  Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

  Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".

  W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanym z upadkami oraz z czynnościami niebezpiecznymi, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w procesie produkcji rolniczej.

  Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

  I grupa – klasy   0 – III szkoły podstawowej,

  II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.

  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom.

  Dla laureatów wszystkich etapów Konkursu organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

  Termin oddawania prac konkursowych upływa dnia  30 marca  2018 r.

   

   

   

   

 • BAL PRZEBIEAŃCÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w ZPO W KADZIDLE

  11.02.2018

  BAL PRZEBIEAŃCÓW
  W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
  w ZPO W KADZIDLE

  BAL PRZEBIEAŃCÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w ZPO W KADZIDLE - Obrazek 1

   

  "Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara! Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie. Niech w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców. Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło. "

   

        Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą.W zorganizowanym balu karnawałowym w ZPO w Kadzidle w Oddziałach Przedszkolnych , dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe. Przedszkolaki zamieniły się w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów, piratów, skrzatów rycerzy, muszkieterów, czy policjantów, pojawiły się również postacie z ulubionych bajek.Przebierańcy świetnie bawili się dzięki p.Małgosi Białczak , uczestnicząc we wspólnych zabawachi konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

   

        Bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie P.Małgosi

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

 • Blog Szkolnego Koła SKO

  04.02.2018

  Kochani nauczyciele, uczniowie i sympatycy naszej szkoły!

  Blog Szkolnego Koła SKO - Obrazek 1

  Od dnia dzisiejszego funkcjonuje blog Szkolnego Koła SKO. Tym samym przystąpiliśmy do "Konkursu na najlepszy blog" (jest to konkurs w cyklu miesięcznym czyli najlepszy blog wybierany jest w każdym miesiącu). Liczymy na Waszą pomoc w uzyskaniu tego wyróżnienia a tym samym wygrywania konkursu przez naszą szkołę. 

  Jak możecie nam pomóc?

  1/. Należy wejść na stronę naszego blogu - link do naszego blogu:

  https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-z-sp-kadzidlo

  2/. W prawym rogu wejść w opcję "Zagłosuj na wpis", tam przeciągnąć myszką wynik działania do znajdującej się obok ramki oraz wcisnąć przycisk "wyślij".

  3/. Takie polubienia można wykonywać w odstępach czasowych 1 godziny.

  Bardzo prosimy o pomoc w wygraniu tego konkursu naszej szkole.

  Blog Szkolnego Koła SKO - Obrazek 2

   

 • OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017-18

  31.01.2018

  OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH
  W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017-18

   

  IWONA GAŁĄZKA
  JĘZYK POLSKI

  III miejsce w Gminnym Konkursie "Baśnie to nie tylko radość czytania"
  Natalia Szuba kl. 4b,
  Paulina Golan kl. 4b

  II miejsce w Gminnym Konkursie Poetyckim "Kurpie Zielone w literaturze" 
  Aleksandra Orzoł kl. 5c

   

  "Świat przyszłości" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
  Maja Trzcińska kl. 5c ( publikacja w marcu)

   

  DANUTA PRUSACZYK          
  PLASTYKA:

  1/. Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Park Wodny Aquarium w Ostrołęce. 
  Prace nagrodzone:
  II miejsce – Arkadiusz Cichy, kl. IVa - w kategorii szkoła podstawowa kl. IV- VII
  Prace wyróżnione:
  Oliwia Mróz, kl. IV a

  2/. Wyniki Konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową z motywem wycinanki kurpiowskiej zorganizowanego przez Związek Kurpiów w Ostrołęce
  Kategoria klasy IV-VI:
  I miejsce – Amelia Kaliszewska kl. IV f
  II miejsce – Klaudia Mróz kl. IV a
  wyróżnienie: Arkadiusz Cichy, SP Kadzidło, kl. IV a

  3/. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Śladami historii Piotrkowa Trybunalskiego... lub swojego miasta”
  wyróżnienie dla  Łucji Budziłek z klasy VIIC

   

  MAGDALENA KUBEŁ
  RZYRODA

  Karolina Gleba klasa 6a zajęła I miejsce w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym Zielono Mi w kategorii Junior.

   

  EWA PŁOSKA

  MAGDALENA GWIAZDOWSKA

   

  SZKOLNY KONKURS ŚWIETLICOWY pt. „Moja kartka na zupy”

   

  I grupa wiekowa- klasy 0 - I

   

  I miejsce

  Giers Wiktoria 1d

   

  II miejsce

  Trzciński Fabian 1d

   

   

  III miejsce

  Bałon Liliana 1b

  Witkowski Aleksander 1a

  Aptacy Amelia 01

  Łaszczych Michalina 02

   

  Wyróżnienie

  Bakuła Szymon 1b

  Kowalczyk Wojtek 1b

  Romanowski Aleksander 1b

  Gawryś Julia 1d

  Struniawski Kamil 1d

  Sęk Miłosz 1d

  Bieluch Aleksandra 1d

  Domalewska Zuzanna 1d

  Pabich Wojciech 1a

  Zera Gabryś 1a

   

  II grupa wiekowa- klasy II- III

   

  I miejsce

  Bożomańska Julia 3b

   

  II miejsce

  Romański Oliwier 3b

   

  III miejsce

  Koczkodan Kamil 3d

   

  Wyróżnienie

  Mróz Julia 2a

  Szkodzińska Kamila 2a

  Kłos Róża 2b

  Zera Natalia 2b

  Poręba Nadia 2b

  Aptacy Miłosz 3b

  Grala Bartosz 3b

  Baku,ła Nikola 3b

  Tomczak Amelia 3d

  Marchewka Zuzanna 3e

  Kowalczyk Ewa 3e

  Kozioł Katarzyna 3e

   

  ELŻBIETA JURGA-DYMERSKA
  KL.IIA

  1. Gminny konkurs "Baśnie to nie tylko radość czytania"

  I miejsce Jakub Podbielski

   

  CECYLIA TAŃSKA
  KL. IIB

  1. Powiatowy konkurs plastyczny " Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej"
  I miejsce Róża Kłos

  2. Gminny konkurs "Baśnie to nie tylko radość czytania"
  II miejsce Błażej Sobiech
  III miejsce Róża Kłos


  IWONA SOBIECH
  KL III E

  Szkolny konkurs plastyczny ,, Moja kartka na zupy"
  Wyróżnienia : Zuzanna Marchewka
  Katarzyna Kozioł
  Ewa Kowalczyk

  Powiatowy konkurs plastyczny ,, Karta bożonarodzeniowa z elementami kurpiowskimi"
  Ksawery Pabich- 3 miejsce

  Gminny Konkurs Plastyczny ,, Baśnie to nie tylko radość czytania"
  Ewa Kowalczyk- III miejsce
  Zuzanna Marchewka- wyróżnienie
  Katarzyna Kozioł- wyróżnienie
  Klasa 3e- praca zbiorowa- wyróżnienie

   

  ANNA DANUTA MIELNICKA
  KL.IIIC

  wyróżnienie Liliana Podbielska w Gminnym Konkursie Baśnie to nie tylko radość czytania

   

  CICHOŃ HALINA

  KL. IIIB  

   

  Lp.

  Nazwa konkursu

  Nagrodzeni / wyróżnieni uczniowie

   

   

  I m.

  II m

  wyr

  udział

  1.

   Szkolny konkurs „ Kartka na zupy”

  Julia Bożomańska

  Oliwier Romański

  Bartosz Grala

  Nikola Bakuła Miłosz Aptacy

   

  2.

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Budujemy świat bez przemocy”

   

   

   

  Julia Dzięgielewska

  Nikola Bakuła

  3.

   Ostrołęka Park Wodny Aqarium „ Najpiękniejsza karta bożonarodzeniowa”

   

   

   

  Oskar Głowienka

  Miłosz Aptacy

  Nikola Bakuła

  Bartosz Grala

  4.

  Związek Kurpiów w Ostrołęce „ Karta bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej”

   

   

   

  Nikola Bakuła

  Magda Zaniewska

  Miłosz Aptacy

  Bartosz Grala

  5.

  „Baśnie, to nie tylko radość czytania” Dylewo

   

   

  Nikola Bakuła

   

   

   

   

   

  RYSZARD GRZYB, ELŻBIETA TOMCZAK

   

  Przygotowanie i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem   Igrzysk Młodzieży Szkolnej I semestru roku 2017/2018  ( chłopcy)

   

  Dyscypliny

  Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018(chłopcy)

  gminne

  rejonowe

  powiatowe

  między-powiatowe

  Indywidualne biegi przełajowe

  30 zawodników

  (17 awans)

  ………………

  14zawodników

  (awans 3)

  …...............

  Piłka nożna

  I miejsce

  (10 zawodników)

  I miejsce

   

  II miejsce

   

  …...........

   

  Mini piłka koszykowa

  I miejsce

  (12 zawodników)

  I miejsce

   

  I  miejsce

  ( awans)

  …...............

  Sztafetowe Biegi Przełajowe

  I miejsce

  ( 12 zawodników)

  …....................

  III miejsce

   

  …....................

  Piłka nożna halowa

  I miejsce

  ( 10 zawodników)

  I miejsce

  ( 10 zawodników)

  II miejsce

  ………………….

   

  klasa VIa Jakub Bramowicz, Jechanowski Dawid, Pabich Kacper, Łukaszewski   Cyprian, Skowronek Miłosz, Śniadach Antoni  ,Sęk Tomasz, Jakub Wasyk                           

  klasa VI b Ciak Marcin, Szymczyk Jakub, Staniszewski Jakub

  klasa Vd  Wojciech Aptacy, Ciuchta Bartosz, Konrad Mąka

  klasa IVb   Zera Marcin, Zera Mikołaj, Grzyb Paweł,  Kaczyński

  Adrian, Zbrzeźny Piotr, Maciej Chełstowski, Miłosz Nalewajk

  klasa IVd   Borys Ciężar,  Sobiech Kacper

   

  1. Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10 z Ostrołęki przeprowadzając dwa sparingi raz w piłkę ręczną i raz w piłkę koszykową ( w Kadzidle)

  2.Dzięki zdobyci Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej zakupiono stroje sportowe ( 12 kompletów)  sponsorem był Urząd Gminy w Kadzidle

  3.Jeden uczeń brał udział w dwóch Turniejach Szachowych w Lelisie (zajął I miejsce) i w Ostrołęce (dalsze miejsce)

  4 Uczniowie naszej szkoły zapisani są do Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej ( klasy 5) odbyły się trzy turnieje :

  - 3 października  2017r w Kadzidle

  - 20 listopada 2017r w Rzekuniu

  - 11grudnia  2017r w Ostrołęce

  we wszystkich tych turniejach uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce.

   

   

  MAŁGORZATA BIAŁCZAK
   

  Alicja Lisiewska kl.4c - 1 miejsce w Gminnych Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kadzidle

   

   

  EWA CHROSTEK

   

  Osiągnięcia sportowe dziewcząt w I półroczu roku szkolnego 2017/18

   

   

  Nazwa konkursu/zawodów

  Nazwisko ucznia

  Etap

  Miejsce

   

  I. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  1.Pika nożna

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.Piłka Koszykowa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.Piłka nożna halowa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.Indywidualne biegi przełajowe

   

   

   

   

   

  II. Liga w piłkę ręczną:

  Turniej w piłkę ręczną

  -03.10.2017r. Kadzidło

  -20.11.2017r. Rzekuń

   

   

   

   

  Drużyna :

  -Deptuła Julia

  -Kozłowska Katarzyna

  -Dąbkowska Roksana

  -Chmielewska Roksana

  -Pac Julia

  -Śliziewska Sandra

  -Podzielna Klaudia

  -Mróz Malwina

  -Osowiecka Wiktoria

   

   

  Drużyna :

  -Chmielewska Roksana

   -Dąbkowska Roksana

  - Deptuła Julia

  -Kowalczyk Maja

  -Kozłowska Katarzyna

  - Mróz Malwina

  -Osowiecka Wiktoria

  -Pac Julia

  -Suchecka Alicja

  -Śliziewska Sandra

  -Zaniewska Kinga

  -Zawojek Kinga

   

  Drużyna :

  -Deptuła Julia

  -Kozłowska Katarzyna

  -Dąbkowska Roksana

  -Chmielewska Roksana

  -Pac Julia

  -Śliziewska Sandra

  -Podzielna Klaudia

  -Mróz Malwina

  -Osowiecka Wiktoria

   

  Uczestnicy :

  - 27 ucz.

  - 17 ucz.

  - 2 ucz.

   

   

   

  Drużyna ;

  -Bakuła Amelia

  -Bednarczyk Suzana

  -Kwiatkowska Alicja

  -Gawrych Maria

  -Giers Wiktoria

  -Marcinowska Alicja

  -Orzoł Aleksandra

  -Pac Julia

   -Staśkiewicz Oliwia

  -Szkodzińska Amelia

  -Tabaka Kinga

  -Wargacka Wiktoria

  -Zera Oliwia

   

   

   

   

  Gmina

  Rejon

  Powiat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rejon

  Powiat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gmina

  Rejon

  Powiat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gmina

  Powiat

  Międzypowiat

   

   

   

   

  Powiat

   

   

  I

  I

  II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  II

  IV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

   

   

  ZENON PIERZCHANOWSKI

   

  Osiągnięcia sportowe dziewcząt starszych (III, II GIM + VII SP) w I semestrze 2017/18 r.


  Drużynowo:


  Sztafeta przełajowa: IV m. w województwie,  II m. w międzypowiecie, II m. w powiecie
  Piłka koszykowa: I m. w powiecie, I m. w rejonie
  Piłka nożna: III m. w rejonie


  Indywidualne biegi przełajowe - powiat:
  - III KL. -  Kamila Zera X m, Karolina Cekała XIX m, Patrycja Kubeł XXI m.
  - II KL.  - Patrycja Nasiadka III m, Paulina Gramadzka V m, Alicja Nalewajk XII m, KLaudia Brzozowa XIII m, Karolina Wasyk XVIII m, Olga Boruch XXVI m.
  - VII KL. -  Wiktoria Osowiecka I m, Oliwia Prachniak III m, Łucja Budziłek XVI m, Izabela Staśkiewicz XVII m, Gabriela Korzeniecka XXVII m, Oliwia Wołosz XXXIII m.

   

   

  PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

   

   

  Piłka nożna-5 miejsce w międzypowiecie

   

   

  Koszykówka-2 miejsce w Powiecie

   

             Sztafetowe Biegi Przełajowe-10 miejsce w województwie

              Indywidualne Biegi Przełajowe:
             Hubert Zadrożny - 1 miejsce w powiecie w roczniku 2002,  
             Murawski Patryk - 7 miejsce w powiecie w roczniku 2002,
             Nalewajk Filip - 9 miejsce w powiecie w roczniku 2002, 
             Mielnicki Szymon - 5 miejsce w powiecie w roczniku 2003,  
             Duszak Kamil
   - 8 miejsce w powiecie w roczniku 2004. 

             Zawodnicy Ci wywalczyli awans do zawodów międzypowiatowych,
             które odbędą się w II półroczu.

   

   

 • KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

  29.01.2018

  KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

   

  KONKURS PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW” - Obrazek 1

   

  Regulamin konkursu plastycznego  
  Stok nie jest dla bałwanów 


  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:  

  1.  Organizatorzy: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego  ul. Dębowa 6/1,  30-308 Kraków.
  2.  Konkurs rozpoczyna się 12 stycznia 2018 r. i trwa do 20 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu pracy do organizatora). W szkole prace zbierane będą do 15 lutego 2018r. Prace należy składać do p. Danuty Prusaczyk - klasy IV-VI i p.E. Piotrowskiej - klasy VII i klasy gimnazjalne.
  3.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r. 1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu. 

  TEMAT KONKURSU:

  1.  Tematem konkursu Stok nie jest dla bałwanów jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). 

  ZASADY KONKURSU:

  1.  Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o maksymalnym formacie A3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.
  2.  Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie. Nie mogą być wykonane grupowo.
  3.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
  4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A4 (210 mm  297 mm) i większy niż A3 (297 mm   420 mm).
  5.  Do pracy/prac konkursowej/ych Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:  a) imię i nazwisko,  b) rok urodzenia, c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego, d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego. 
  6.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została wykonana przez inne osoby.
  7.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez nich wydawanych.
  8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania  o tym Uczestnika, pracy, która:
  a)   narusza prawo obowiązujące w Polsce,
  b)   narusza prawa i uczucia osób trzecich,
  c)  zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie  (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  d)   nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4,
  e)   narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.
  9. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs. 
   

 • BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

  12.01.2018

   

  Dziś  jest ostatni dzień nauki przed dwoma tygodniami odpoczynku zimowego. WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY ZDROWYCH
  A PRZEDE WSZYSTKIM POGODNYCH I BEZPIECZNYCH
  FERII ZIMOWYCH.
  PRZYPOMNINAMY O ZACHOWANIU
  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
  ZABAW ZIMOWYCH
  ORAZ W SURFOWANIA W SIECI

  BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE - Obrazek 1

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć