Nawigacja

 • Delegacja na uroczystościach pogrzebowych Olgi Krzyżanowskiej

  03.07.2018

  Delegacja na uroczystościach pogrzebowych Olgi Krzyżanowskiej - Obrazek 1

  W dniu 22 czerwca w Gdańsku w wieku 88 lat zmarła Olga Krzyżanowska, córka gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, zaliczanego do tzw. żołnierzy wyklętych, który jest patronem Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. 

  W okresie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów.  W 1952 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracowała w szpitalu powiatowym w Pucku, w szpitalu wojewódzkim, w szpitalu klinicznym Akademii Medycznej, w Wojewódzkiej Poradni Medycyny Przemysłowej w Gdańsku.  W 1980 r. wstąpiła do „Solidarności”, zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

  Od 1989 do 2001 r. sprawowała mandat posłanki na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Była wicemarszałkiem Sejmu X i II kadencji, przewodniczyła Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Komisji Etyki Poselskiej, pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1990 - 1993 reprezentowała Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W 2001 r. z ramienia komitetu Blok Senat 2001 została wybrana na senatora V kadencji z okręgu gdańskiego, zasiadała w Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

  Była długoletnią przewodniczącą Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej, członkinią rady Fundacji im. Stefana Batorego, rady programowej Kongresu Kobiet, a od 2011 r. „ministrem zdrowia” w gabinecie cieni Kongresu Kobiet. Nagrodzona Nagrodą Specjalną III Kongresu Kobiet (2011 r.) i nagrodą Pomorskiego Kongresu Kobiet 2014. Laureatka Medalu Księcia Mściwoja II, przyznawanego przez miasto Gdańsk. Mistrz Mowy Polskiej w 2011 r.  Uhonorowana Nagrodą im. Błogosławionej Jadwigi Śląskiej (2011 r.) i Nagrodą Peryklesa (2012 r.) przyznawanego współtwórcom odrodzenia wolności i demokracji w Polsce przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji. Była członkinią komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. i w 2015 r. Była także członkinią Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Niepodległości miasta Gdańska oraz kobiecego stowarzyszenia Klub 22. Honorowa Obywatelka Gminy Kadzidło.

  Była odznaczona była m.in. odznaczeniem Za Zasługi dla Praw Człowieka, przyznawanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie była żoną Jerzego Krzyżanowskiego, profesora nauk technicznych, byłego dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, wieloletniego radnego miasta Gdańska.  

  Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 czerwca 2018 roku na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku, wcześniej w kościele św. Mikołaja odprawiono mszę żałobna w intencji zmarłej. 

  W uroczystościach pogrzebowych w imieniu wójta gminy Kadzidło - Dariusza Łukaszewskiego oraz społeczności szkolnej wziął udział poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle wraz z delegacją uczniów i nauczycieli.

  Pani marszałek pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • - Obrazek 1

   

 • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

  02.07.2018

  Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych - Obrazek 1

  Szanowni Państwo

       W związku z wprowadzeniem nowych przepisów w dniu 25.05.2018r. dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych w imieniu Pani Dyrektor Haliny Prusaczyk, która w świetle obowiązujących przepisów jest Administratorem Danych Osobowych przesyłam Państwu ważną informację. Ponadto informujemy, że na tablicy ogłoszeń w szkole została zamieszczona poniższa klauzula. Prosimy o zapoznanie sie z nią.
   

  Klauzula informacyjna


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle;

  2) W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: odoiin@iwa.ostroleka.pl lub 602 468 655

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
       a) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
       b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

  6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych.

  7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   

  Dyrektor ZPO Kadzidło    

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  23.06.2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - Obrazek 1

  NARESZCIE WAKACJE!!!


       22 czerwca – na ten dzień czekaliśmy wszyscy – zakończenie roku szkolnego! Na hali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie i nauczyciele. Dyrektor – pani Halina Prusaczyk  powitała wszystkich zgromadzonych, gratulując osiągnięć edukacyjnych, sportowych i innych młodzieży naszej szkoły. 

       Następnie, w asyście wychowawców poszczególnych klas, pani dyrektor wraz z zaproszonym na uroczystość wójtem gminy Kadzidło - Dariuszem Łukaszewskim wręczyła nagrody książkowe uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce oraz mającym najwyższą frekwencję w roku szkolnym. Rozstrzygnięty też został ogłoszony w październiku 2017 roku konkurs, którego nagrodą był rower ufundowany przez miejscowych sponsorów. Szczęśliwą posiadaczką nowego roweru okazała się Małgosia - uczennica klasy VID. 

       W części artystycznej mogliśmy wysłuchać i podziwiać talenty wokalne naszych uczennic, które pod kierunkiem p. Sylwii Jaworskiej przygotowały nam mały koncert.

       I w końcu nastąpiła długo wyczekiwana przez uczniów chwila – ostatnie przedwakacyjne spotkanie w klasach, by odebrać upragnione świadectwa. 

       Teraz można planować wakacyjne wojaże! Życzymy wszystkim bezpiecznego i dobrze zaplanowanego wakacyjnego wypoczynku!

  Do zobaczenia we wrześniu!!!

   

 • Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjalnych

  23.06.2018

  Zakończenie roku szkolnego
  klas III gimnazjalnych

  Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjalnych - Obrazek 1

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

   

 • Happening "Droga do niepodległości"

  23.06.2018

  Happening "Droga do niepodległości" - Obrazek 1

       19 czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w zorganizowanym pod kierunkiem nauczycieli happeningu "Droga do niepodległości", w trakcie którego odbyła się prezentacja plakatów o tematyce historycznej. Szkolny chór pod kierunkiem p. Sylwii Jaworskiej zaśpiewał piosenkę o tematyce  patriotycznej - "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna". Następnie odbyła się  zbiorowa zarecytacja wiersza Wł. Bełzy "Katechizm polskiego dziecka".

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • 22.06.2018

  Osiągnięcia Sportowe Dziewcząt kl. V - VI – tych

  Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle

  rok szkolny - 2017/2018

   - Obrazek 1

  XX Mazowieckie Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

  1.Mistrzostwa Wojewódzkie :

  • Czwórbój Lekkoatletyczny –XII miejsce

  2. Mistrzostwa Powiatowe

  • Minikoszykówka – II miejsce
  • Piłka Nożna – II miejsce
  • Piłka Nożna Halowa – IV miejsce
  • Piłka Siatkowa – IV miejsce
  • Trójbój Lekkoatletyczny – II miejsce
  • Indywidualnych Biegach Przełajowych

  -międzypowiat  - 1 uczennica

  -powiat – 8 uczennic

   3. Współpraca z innymi placówkami w celu organizowania zawodów sportowych w piłkę ręczną i koszykówkę:

  • Sparing Szkół Podstawowych w Minikoszykówkę  Dziewcząt  klas VI-tych- 25.10.2017r.w Kadzidle – I miejsce.
  • Memoriał im. Piotra Dobrzyńskiego w Piłkę Ręczną Dziewcząt klas V-tych

  17.03.20018r. w Ostrołęce –II miejsce.

  • Udział w I Edycji Powiatowej ligi piłki ręcznej „Ręka w rękę” - II miejsce:

        -03.10.2017r. Kadzidło

        -20.11.2017r. Rzekuń

  -11.12.2017r. Ostrołęka

   

   1. Wiktoria Chrzanowska 5b
   2. Alicja Marcinowska 5b
   3. Oliwia Staśkiewicz 5b
   4. Ewa Szkodzińska 5b
   5. Amelia Bakuła 5c
   6. Suzana Bednarczyk 5c
   7. Paulina Kwiatkowska 5c
   8. Dominika Niecewicz 5c
   9. Aleksandra Orzoł 5c
   10. Kinga Tabaka 5c
   11. Maria Gawrych 5d
   12. Wiktoria Giers 5d
   13. Wiktoria Wargacka 5d
   14. Oliwia Zera 5d

   

   

  Osiągnięcia Szkolnego Koła Sportowego Dziewcząt

  w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych

  w Roku Szkolnym - 2017/2018

   

   

  Mistrzostwa Powiatowe  w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

  Rocznik 2005

  1. Sandra Śliziewska 6c  - udzia
  2. Kinga Zaniewska 6b – 22 miejsce
  3.  Alicja Suchecka 6b - 23
  4.  Julia Deptuła 6a – 49 miejsce
  5. Julia Pac 6c – udział

  Rocznik 2007

  1. Zuzanna Grzegorczyk 4b – 3 miejsce

   

  Mistrzostwa Międzypowiatowe  w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

              1. Roksana Chmielewska 6c – 19 miejsce

              2. Iga Nalewajk kl.6a – 30 miejsce

  Mistrzostwa Wojewódzkie

   w Czwórboju Lekkoatletycznym – XII miejsce

  Mistrzostwa Powiatowe w Piłkę Nożną – II miejsce.

  1. Katarzyna Kozłowska 6a
  2. Alicja Suchecka 6b
  3. Roksana Chmielewska 6c
  4. Katarzyna Nowak 7a
  5. Malwina Mróz 7c
  6. Wiktoria Osowiecka 7c

   

  1. Julia Deptuła 6a
  2. Katarzyna Kozłowska 6a
  3. Roksana Dąbkowska 6c
  4. Roksana Chmielewska 6c
  5. Julia Pac 6c
  6. Sandra Śliziewska 6c
  7. Amelia Aptacy 6d
  8. Podzielna Klaudia 6d
  9. Wiktoria Osowiecka 7c

   

   

  Mistrzostwa Powiatowe w Koszykówkę

   II miejsce

  Mistrzostwa Powiatowe w Piłkę Nożną Halową

   IV miejsce

   

  1. Katarzyna Kozłowska 6a
  2. Julia Deptuła 6a
  3. Maja Kowalczyk 6b
  4. Alicja Suchecka 6b
  5. Kinga Zaniewska 6b
  6. Roksana Dąbkowska 6c
  7. Roksana Chmielewska 6c
  8. Julia Pac 6c
  9. Sandra Śliziewska 6c
  10. Kinga Zawojek 6d
  11. Mróz Malwina 7c
  1. Julia Deptuła 6a
  2. Katarzyna Kozłowska 6a
  3. Roksana Dąbkowska 6c
  4. Roksana Chmielewska 6c
  5. Julia Pac 6c
  6. Sandra Śliziewska 6c
  7. Maja Kowalczyk 6b
  8. Alicja Suchecka 6b
  9. Wiktoria Osowiecka 7c
  10. Malwina Mróz 7c

   

  Mistrzostwa Powiatowe w Piłkę Siatkową

   IV miejsce

  Mistrzostwa Rejonowe w Piłkę Ręczną III miejsce

   

  1. Katarzyna Kozłowska 6a
  2. Julia Deptuła 6a
  3. Amelia Godlewska 6b
  4. Maja Kowalczyk 6b
  5. Roksana Chmielewska 6c
  6. Sandra Śliziewska 6c
  7. Wiktoria Osowiecka 7c
  8. Malwina Mróz 7c

   

   

   

   

  1. Julia Deptuła 6a
  2. Aleksandra Sobiech 6a
  3. Maja Kowalczyk 6b
  4. Alicja Suchecka 6b
  5. Kinga Zaniewska 6b
  6. Roksana Dąbkowska 6c
  7. Roksana Chmielewska 6c
  8. Julia Pac 6c
  9. Sandra Śliziewska 6c
  10. Amelia Aptacy 6d
  11. Kinga Zawojek 6d
  12. Wiktoria Osowiecka 7c
  13. Malwina Mróz 7c

  Mistrzostwa Powiatowe w Trórboju Lekkoatletycznym – II miejsce

   

   

   

  1.  Julia Florek 4a
  2. Zuzanna Grzegorczyk 4b
  3. Martyna Niedźwiecka 4b
  4. Martyna Jechanowska 4b
  5. Amelia Suchecka 4e

   

   

   

  Dziewczęta, które reprezentowały szkołę

  w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Turniejach

  w roku szkolnym 20017/2018

   

  I.Dziewczęta klas IV –tych

  1. Julia Florek 4a
  2. Zuzanna Grzegorczyk 4b
  3. Martyna Niedźwiecka 4b
  4. Martyna Jechanowska 4b
  5. Olga Lisiewska 4c

  II. Dziewczęta klas V –tych

   1. Wiktoria Chrzanowska 5b
   2. Alicja Marcinowska 5b
   3. Oliwia Staśkiewicz 5b
   4. Ewa Szkodzińska 5b
   5. Amelia Bakuła 5c
   6. Suzana Bednarczyk 5c
   7. Paulina Kwiatkowska 5c
   8. Dominika Niecewicz 5c
   9. Aleksandra Orzoł 5c
   10. Kinga Tabaka 5c
   11. Maria Gawrych 5d
   12. Wiktoria Giers 5d
   13. Wiktoria Wargacka 5d
   14. Oliwia Zera 5

   

  III. Dziewczęta klas VI -tych

   1. Julia Deptuła 6a
   2. Katarzyna Kozłowska 6a
   3. Iga Nalewajk 6a
   4. Alicja Suchecka 6b
   5. Maja Kowalczyk 6b
   6. Kinga Zaniewska 6b
   7. Roksana Chmielewska 6c
   8. Roksana Dąbkowska 6c
   9. Julia Pac 6c
   10. Sandra Śliziewska 6c
   11. Amelia Aptacy 6d
   12. Podzielna Klaudia 6d
   13. Kinga Zawojek 6d 

   

   

  VII. Dziewczęta klas VII -tych

  1. Katarzyna Nowak 7a
  2. Malwina Mróz 7c
  3. Wiktoria Osowiecka 7c
  4. Oliwia Prachniak 7c

   

   

   

  Opiekun : Ewa Chrostek

   

   

 • Osiągnięcia sportowe chłopców w roku szkolnym 2017/2018

  21.06.2018

  Osiągnięcia sportowe chłopców w roku szkolnym 2017/2018

  Osiągnięcia sportowe chłopców w roku szkolnym 2017/2018 - Obrazek 1

   

  Imię i nazwisko

  Osiągnięcie sportowe

  Sęk Tomasz VI a

  Borys Ciężar  IV d

  Wasyk Jakub  VI a

  Pabich Kacper  VI a

  Cyprian Łukaszewski VI a    

  Miłosz Skowronek     VI a

  Antoni Śniadach    VI a

  Bramowicz Jakub  VI a

  Staniszewsk Jakub  VI b

  Kacper Sobiech   V d

  Marcin Ciak   kl. VI b

  III miejsce  w Mistrzostwach Międzypowiatowych  w Piłce Koszykowej

  Sęk Tomasz VI a

  Borys Ciężar  IV d

  Wasyk Jakub  VI a

  Pabich Kacper  VI a

  Jechanowski Dawid VI a

  Cyprian Łukaszewski VI a    

  Miłosz Skowronek     VI a

  Antoni Śniadach    VI a

  Bramowicz Jakub  VI a

  Staniszewsk Jakub  VI b

  Kacper Sobiech   V d

  Marcin Ciak   kl. VI b

  Kaczyński Adrian V b

  III miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Piłce Ręcznej

  Ciuchta Bartosz VI d

  Mąka Konrad  VI d

  I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych  w Piłce Ręcznej

  Ciuchta Bartosz VI d

  Mąka Konrad  VI d

  I miejsce w Mistrzostwach Powiatowych  w Piłce Koszykowej

  Sęk Tomasz VI a – 20 miejsce

  Udział w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  Grzyb Paweł  V b – 34 miejsce

  Udział w Mistrzostwach Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  Wojciech Aptacy kl VI d

  Ciak Marcin  VI b

  Skowronek Miłosz VI a

  Mariusz Ciak     IV b

  Pabich Kacper  VI a

  Jechanowski Dawid VI a

  Śniadach Antoni VI a

  Sęk Tomasz VI a

  Borys Ciężar V d

  Grzyb Paweł  kl. V b

  III miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych

  Dobkowski Eryk kl. VI a

  Tomasz Sęk    kl. VI a

  Marcin Ciak   kl. VI b

  Grzyb Paweł  kl. V b

  Mikołaj Zera  kl. V b

  Marcin Zera   kl.  V b

  VII miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Czwórboju Lekkoatletycznym

  Wasyk Jakub  VI a

  II miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Czwórboju Lekkoatletycznym

  Ciak Marcin     VI b

  Cyprian Łukaszewski VI a    

  Dawid Jechanowski  VI a

  Pabich Kacper  VI a

  Miłosz Skowronek VI a

  Antoni Śniadach  VI a

  Borys Ciężar   V d

  Wasyk Jakub  VI a

  II  miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Piłce Nożnej Halowej

  Aptacy Wojciech VI d

  Ciuchta Bartosz  VI d

  Cyprian Łukaszewski VI a    

  Dawid Jechanowski  VI a

  Pabich Kacper  VI a

  Miłosz Skowronek VI a

  Antoni Śniadach  VI a

  Borys Ciężar   V d

  Wasyk Jakub  VI a

  Sęk Tomasz VI a

  II  miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Piłce Nożnej

  Ciak Marcin     VI b

  Cyprian Łukaszewski VI a  

  Pabich Kacper  VI a

  Miłosz Skowronek VI a

  Antoni Śniadach  VI a

  Borys Ciężar   V d

  Wasyk Jakub  VI a

  Sęk Tomasz VI a 

  Ciak Albert   Vd

  II  miejsce w Mistrzostwach Powiatowych w Piłce Siatkowej

  Wojciech Aptacy VI d    - 24 miejsce

  Bartek Ciuchta VI d     - 7 miejsce

  Szymczyk Jakub 6b    - 37 miejsce

  Zera Marcin 5b    - 17 miejsce

  Zera Mikołaj 5b     - 23 miejsce

  Gadomski Robert 4d     - 17 miejsce

  Wiktor Gadomski 4a  - 9 miejsce

  Karol Białobrzewski – 46 miejsce

  Udział w Mistrzostwach Pwiatowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych

   

   

   

  Ryszard Grzyb

  Elżbieta Tomczak

   

   

 • Przygotowanie i udział w zawodach sportowych 2017/2018  ( chłopcy)

  21.06.2018

  Przygotowanie i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem Igrzysk Młodzieży Szkolnej  roku szkolnego 2017/2018  ( chłopcy)

   

   

  Dyscypliny

  Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018(chłopcy)

  gminne

  rejonowe

  powiatowe

  między-powiatowe

  Indywidualne biegi przełajowe

  30 zawodników

  (17 awans)

  …………

  14zawodników

  (awans 3)

  3 zawodników

  ( awans 1)

  Piłka nożna

  I miejsce

  (10 zawodników)

  I miejsce

   

  II miejsce

   

  …...........

   

  Mini piłka koszykowa

  I miejsce

  (12 zawodników)

  I miejsce

   

  I  miejsce

  ( awans)

  III miejsce

  Sztafetowe Biegi Przełajowe

  I miejsce

  ( 12 zawodników)

  ….................

  III miejsce

   

  …..................

  Piłka nożna halowa

  I miejsce

  ( 10 zawodników)

  I miejsce

  ( 10 zawodników)

  II miejsce

  ……………

  Mini piłka siatkowa

  II miejsce

  ( 10 zawodników)

   

   

   

  Piłka ręczna

  I miejsce

  ( 14 zawodników)

  I miejsce

   

  I miejsce

   

  III miejsce

  Czwórbój lekkoatletyczny

  I miejsce

  (6 zawodników)

  …...............

  II miejsce

  VII miejsce

  Trójbój lekkoatletyczny

  II miejsce

  (6 zawodników)

  …..............

  …...............

  …...................

   klasa VIa  Jakub Bramowicz, Jechanowski Dawid, Pabich Kacper, Łukaszewski Cyprian, Skowronek Miłosz, Śniadach Antoni  ,Sęk Tomasz, Jakub Wasyk, Eryk Dobkowski;                  

  klasa VI b Ciak Marcin, Szymczyk Jakub, Staniszewski Jakub;

  klasa VId  Wojciech Aptacy, Ciuchta Bartosz, Konrad Mąka;

  klasa Vb    Zera Marcin, Zera Mikołaj, Grzyb Paweł,  Kaczyński Adrian, Zbrzeźny Piotr, Maciej Chełstowski, Miłosz Nalewajk;

  klasa  Vd   Borys Ciężar,  Sobiech Kacper, Albert Ciak;

  klasa IV Wiktor Gadomski, Kacper Kania, Kacper Łaszczych, Aleksy Wargacki, Jakub Głowacki, Kamil Parzych, Paweł Suchecki, Karol Białobrzewski, Robert Gadomski;

   

  1. Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10 z Ostrołęki przeprowadzając dwa sparingi raz w piłkę ręczną i raz w piłkę koszykową ( w Kadzidle);
  2. Dzięki zdobyci Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej zakupiono stroje sportowe ( 12 kompletów)  sponsorem był Urząd Gminy w Kadzidle;
  3. Jeden uczeń brał udział w dwóch Turniejach Szachowych w Lelisie (zajął I miejsce) i w Ostrołęce (VI miejsce);
  4. Uczniowie naszej szkoły zapisani są do Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej (klasy 5); odbyły się trzy turnieje:

          - 3 października  2017r w Kadzidle

          - 20 listopada 2017r w Rzekuniu

          - 11grudnia  2017r w Ostrołęce

        We wszystkich tych turniejach uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce.

   

                                                                         Opiekun: Ryszard Grzyb

                                                                                          Elżbieta Tomczak

   

 • Osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18 Fizyka i Matematyka - Puławska Iwona

  20.06.2018

  Osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18 
  Fizyka i Matematyka
  opiekun: Puławska Iwona

  Osiągnięcia w roku szkolnym 2017/18 Fizyka i Matematyka - Puławska Iwona - Obrazek 1

  I. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka

  - Karol Kowalczyk - 3c (klasy gimnazjalne) - wynik bardzo dobry
  - Dominik Frąckiewicz- 3a - (klasy gimnazjalne) - wynik bardzo dobry
  - Szymon Bednarczyk - kl.7a- wynik bardzo dobry

  II. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018

  - Dominik Kuliś - wyróżnienie

   

 • Osiągnięcia z przyrody w roku szkolnym 2017/2018

  20.06.2018

  Konkursy -
  osiągnięcia  w roku szkolnym 2017/2018

  przyroda

  Osiągnięcia z przyrody w roku szkolnym 2017/2018 - Obrazek 1

  XIII Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny  Zielono Mi

  I miejsce Karolina Gleba kl. 6a


  X Gminny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy  Przyroda w matematyce

  I miejsce Karolina Gleba kl. 6a
  III miejsce Kacper Popielarczyk kl. 6a
  IV miejsce Cyprian Łukaszewski kl. 6a

   

 • Klasa 2a i 2b - Konkursy - osiągnięcia  w roku szkolnym 2017/2018

  20.06.2018

  Konkursy -
  osiągnięcia  w roku szkolnym 2017/2018

  Klasa 2a

  Klasa 2a i 2b - Konkursy - osiągnięcia  w roku szkolnym 2017/2018 - Obrazek 1

  I półrocze

  • Konkurs plastycz. „ Moja kartka na zupy”

   

  • Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki”

   

   

   

  II półrocze

  • Gminny konkurs plastyczny „ Baśnie to nie tylko radość czytania”

  • Szkolny konkurs recytatorski „ Wiersze M. Konopnickiej”

   

   

  • Powiatowy konkurs recytatorki „Z Brzechwą weselej”

   

   

  • Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 2018”

   

  • Gminny Konkurs Regionalny

   

  • Oddziałowy konkurs plastyczny „Patron naszej szkoły- Kardynał Stefan Wyszyński”

   

  • Oddziałowy konkurs matematyczny klas drugich „Mała Olimpiada Matematyczna”

   

  • Szkolny konkurs plastyczny „ Radośnie odpoczywamy i o bezpieczeństwo swoje dbamy”.

  Julia Mróz

   

   

  Maciej Gawrych

  Jakub Podbielski

  Kamila Szkodzińska

   

   

   

   

   

   

   

  Jakub Podbielski

   

   

  Maksymilian Łomiak

  Maksymilian Łomiak

   

  Szymon Augustowski,

   

  Kacper Kozłowski

   

   

  Maksymilian Łomiak

  Szymon Augustowski

  Maciej Gawrych

  Julia Mróz

  Szkolny

   

   

  Powiatowy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gminny

   

   

  Szkolny

   

  Powiatowy

   

  międzynarodowy

   

   

  gminny

   

   

  szkolny

   

   

   

  szkolny

  Wyr.

   

   

  Udział

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I miejsce

   

   

  I miejsce

   

  wyróżnienie

   

  Wyróżnienie

   

   

  wyróżnienie

   

   

  mistrz

  wicemistrz

   

  wyróżnienie

  I miejsce

   

   

  Konkursy-osiągnięcia 2017/2018

  Klasa 2b

   

  I półrocze

   

  Konkurs plastycz. „ Moja kartka na zupy”

   

   

  Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej”

   

  Baśnie, to nie tylko radość czytania.

   

  II półrocze

  • Biblioteczny konkurs plastyczny „W Stumilowym lesie”

   

   

   

   

  • Powiatowy konkurs recytatorki „Z Brzechwą weselej”

   

  • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

   

   

  • Gminny Konkurs Regionalny

   

   

   

  • Oddziałowy konkurs plastyczny „Patron naszej szkoły- Kardynał Stefan Wyszyński”

   

   

   

   

  • Oddziałowy konkurs matematyczny klas drugich „Mała Olimpiada Matematyczna”

   

  • Szkolny konkurs plastyczny „ Radośnie odpoczywamy i o bezpieczeństwo swoje dbamy”.

   

   

   

  Róża Kłos

  Nadia Poremba

  Natalia Zera

   

   

  Róża Kłos

   

   

  Błażej Sobiech

  Róża Kłos

   

  Róża Kłos

  Szymon Wasyk

  Nadia Poremba

  Natalia Zera

   

   

   

  Roksana Białobrzewska

   

   

  Natalia Suchecka

   

   

  Róża Kłos

  Alicja Białobrzeska

   

   

  Róża Kłos

  Olga Buczyńska

  Nadia Poremba

  Łukasz Zera

  Natalia Zera

  Samuel Mróz

   

  Natalia Suchecka

  Róża Kłos

  Łukasz Zera

   

   

  Róż Kłos

  Natalia Zera

  Łukasz Zera

   

   

  szkolny

   

   

   

   

  powiatowy

   

   

  gminny

  gminny

   

  szkolny

   

   

   

   

   

   

  powiatowy

   

   

   

  międzynarodowy

   

   

  gminny

   

   

   

   

  szkolny

   

   

   

   

   

   

  szkolny

   

   

   

   

  szkolny

   

   

   

   

  Wyróżnienie

  Wyróżnienie

  Wyróżnienie

   

   

  1.miejsce

   

   

  II miejsce

  III miejsce

   

  I m

  II m

  III m

  Wyróżnienie

   

   

  Wyróżnienie

   

   

   

  Wyróżnienie

   

   

  II m

  Wyróżnienie

   

   

   

  I m

  II m

  IV m

  V m

  Wyr.

  Wyr.

   

  Mistrz

  Wyr.

  Wyr.

   

   

  II m

  III m

  Wyr.

   

 • OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 2017/18

  20.06.2018

  OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 2017/18
  opiekun: DANUTA PRUSACZYK

    OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 2017/18 - Obrazek 1

  1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" Marcin Maksymilian Skwiot kl. Vc - II miejsce 
  2. Ogólnopolski Konkurs SKO "Wiosenna pocztówka z motywem SKO" - Bartosz Ciak, IVE - wyróżnienie
  3. "Pocztówka z Polski" Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu "Ja, Ty, My - Obywatele Europy" - Hubert Sobiech VIC - wyróżnienie
  4. IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "WYCINANKA KURPIOWSKA - LELUJA" - Sandra Śliziewska VIC - III miejsce
  5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kosmiczny bankomat PKO - SKO" - Maciej Możdźeń IVD - II miejsce
  6. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Orzeł Biały - nasza duma" : Klaudia Mróz kl. IVA - wyróżnienie specjalne, Szymon Tomczak kl VC - wyróżnienie specjalne, Krystian Szuba kl. VID - wyróżnienie specjalne
  7. Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Park Wodny Aquarium w Ostrołęce - Arkadiusz Cichy, kl. IVa - II miejsce i Oliwia Mróz, kl. IV a - wyróżnienie
  8. Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową z motywem wycinanki kurpiowskiej zorganizowanego przez Związek Kurpiów w Ostrołęce: Amelia Kaliszewska kl. IV f - I miejsce, Klaudia Mróz kl. IV a - II miejsce, Arkadiusz Cichy, kl. IV a - wyróżnienie
  9. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Śladami historii Piotrkowa Trybunalskiego... lub swojego miasta” - Łucji Budziłek kl.VIIC - wyróżnienie
  10. 49 Ogółnopolski Konkurs na Palmę KURPIOWSKĄ  ŁYSE 2018 - Kowalczyk Jakub VIA - wyróżnienie specjalne, Arkadiusz Cichy IVA - wyróżnienie, Kacper Łaszczych IVC - wyróżnienie specjalne, Alicja Lisiewska IVC - wyróżnienie specjalne
  11. XVI KONKURS PALMA KURPIOWSKA 2018 – ELIMINACJE GMINNE KADZIDŁO - Kacper Łaszczych IVC - II miejsce

  OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 2017/18
  klasy I - III

  1. Ogólnopolski Konkurs "Wielkanocny witraż, wielkanocna wycinanka z motywem SKO" Zuzanna Marchewka z kl. IIIe - II miejsce 

   

 • Małgorzata Białczak - Osiągnięcia sportowe uczniów w II semestrze

  20.06.2018

  Osiągnięcia sportowe uczniów w II semestrze

  roku szkolnego 2017/2018

  Opiekun: Małgorzata Białczak

  Małgorzata Białczak - Osiągnięcia sportowe uczniów w II semestrze - Obrazek 1

  II miejsce Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne Kurpie Dance Cup w Myszyńcu 17.03.2018r. 28 uczennic z klas 1 – 6

   

  I miejsce Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Ostrołęce 25.04.2018r. uczniowie:

  - Roksana Chmielewska,

  - Julia Dawid,

  - Roksana Dąbkowska,

  - Hubert Gut, klasa 6c

  - Julia Pac,

  - Sandra Śliziewska

   

  I miejsce Mistrzostwa Gminy w Trójboju Lekkoatletycznym w Kadzidle

  28.04.2018r. uczennice:

  - Julia Florek kl. 4a,

  - Klaudia Mróz kl. 4a,

  - Zuzanna Grzegorczyk kl. 4b,

  - Martyna Jechanowska kl. 4b,

  - Aleksandra Niedźwiedzka kl. 4b,

  - Alicja Lisiewska kl. 4c.

   

  II miejsce Mistrzostwa Gminy w Trójboju Lekkoatletycznym w Kadzidle

  28.04.2018r. uczniowie:

  - Wiktor Gadomski kl. 4a,

  - Kacper Kania kl. 4c,

  - Kacper Łasiczych kl. 4c,

  - Aleksy Wargacki kl. 4c,

  - Jakub Głowacki kl. 4d,

  - Kamil Parzych kl. 4d,

  - Paweł Suchecki kl. 4e.

   

  II miejsce Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym w Olszewo Borkach 09.06.2018r. uczennice:

  - Julia Florek kl. 4a,

  - Zuzanna Grzegorczyk kl. 4b,

  - Martyna Jechanowska kl. 4b,

  - Aleksandra Niedźwiedzka kl. 4b,

  - Alicja Lisiewska kl. 4c

  - Amelia Suchecka kl. 4e.

   

 • OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KL. IV- VI W KONKURSACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  20.06.2018

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KL. IV- VI W KONKURSACH
  W
  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   

  ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KL. IV- VI W KONKURSACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - Obrazek 1 

   Anna Mielnicka
   

  1/. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018

  - bardzo dobry wynik  Kacper Pabich kl.6a
  - wyróżnienie Kacper Popielarczyk kl.6a
  - wyróżnienie Antoni Marzewski kl.6a
  - wyróżnienie Konrad Prusaczyk kl.5a

  X Międzyszkolny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy  "Przyroda w matematyce

  I miejsce Karolina Gleba kl. 6a
  III miejsce Kacper Popielarczyk kl. 6a
  IV miejsce Cyprian Łukaszewski kl. 6a

   

  ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KL. IV- VI W KONKURSACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - Obrazek 2

  W V edycji Gminnego Konkursu o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Kadzidło” uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:

  MISTRZ:

  1. Julia Bożomańska kl. III SP, opiekun Halina Cichoń

   

  WICEMISTRZ:

  1. Magdalena Brzozowa kl. III SP, opiekun Anna Danuta Mielnicka

  2. Natasza Gawrych kl. III SP, opiekun Iwona Sobiech

   

  WYRÓŻNIENIE:

  1. Liliana Podbielska kl. III SP, opiekun Anna Danuta Mielnicka

  2. Alicja Tłomacka kl. III SP, opiekun Anna Danuta Mielnicka

  3. Dominika Trzcińska kl. IV SP, opiekun Anna Mikulska

  4. Natalia Cichoń kl. IV SP, opiekun Anna Mikulska

  5. Maria Grzegorczyk kl.V SP, opiekun Urszula Nalewajk

  6. Karolina Gleba kl. VI SP, opiekun Urszula Nalewajk

  7. Celestyna Dobies kl. VII SP, opiekun Jolanta Markowska

   

   

 • Wycieczka klas 4d, 5c, 5d i 6a nad morze

  20.06.2018

  Wycieczka klas 4d, 5c, 5d i 6a nad morze

  Wycieczka klas 4d, 5c, 5d i 6a nad morze - Obrazek 1

        25 maja uczniowie klas 4d, 5c, 5d i 6a z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz ze swoimi wychowawcami Anną Mielnicką, Magdaleną Kubeł, Haliną Lesińską i Ryszardem Grzybem wyjechali na 4-dniową wycieczkę nad morze.


        Oprócz walorów poznawczych wycieczka miała też charakter profilaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie.

  1.Pierwszego dnia zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki w Malborku, wzniesiony przez Krzyżaków w latach 1274-1457, który jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy i przykładem architektury obronnej. Po dotarciu do miejsca noclegowego poszliśmy oglądać zachód słońca malowniczym Wąwozem Chłapowskim największą atrakcją Chłapowa, który znajduje się na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Chłapowo, to miejscowość malowniczo położona nad brzegiem Bałtyku, z piękną plażą i wysokim klifem.

  2. Drugiego dnia z Półwyspu Helskiego popłynęliśmy statkiem na otwarte morze.

  Następnie obserwowaliśmy karmienie fok w helskim fokarium, które jest częścią naukowo-edukacyjną placówki akademickiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

  Przespacerowaliśmy się po molo w Juracie drewnianej - konstrukcja o długości 320 metrów. Jednak największą niespodzianką tego dnia było spotkanie i chwila rozmowy z p. Jakubem Błaszczykowskim zawodnikiem polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

  Dzień zakończyliśmy wspólną dyskoteką.

  3. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Łeby, gdzie w Słowińskim Parku Narodowym podziwialiśmy przybrzeżne jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim ruchome wydmy.

  4. Ostatniego dnia w drodze powrotnej po spotkaniu z przewodnikiem odwiedziliśmy Westerplatte - symbol wybuchu II wojny światowej, Pomnik Poległych Stoczniowców – monument w postaci trzech krzyży z kotwicami, upamiętniający ofiary grudnia 1970 roku znajdujący się na Placu Solidarności. Następnie pod czujnym okiem przewodnika zobaczyliśmy zabytki kulturowe Gdańska: Stare Miasto, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Ratusz, Konkatedralną Bazylikę Mariacką, Żuraw.


  Podziękowanie!

  Wyjazd dofinansowany był ze środków Urzędu Gminy. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Kadzidło Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość.

  Zapraszamy do albumu fotograficznego

   

 • PRZYWOZY I ODWOZY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 22.06.2018r.

  19.06.2018

  PRZYWOZY I ODWOZY

  NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22.06.2018r.

   

  Przywozy: bez zmian

   

  Odwozy:

  p. Sławomir Grzyb , Barbara Koziatek

  11.00- Piasecznia kl. 0-VII+ klasy gimnazjalne

   

  p. Krzysztof Duszak , Kamila Krajza

  11.00- Brzozówka kl. 0-VII + klasy gimnazjalne

  11.15 -Siarcza Łąka, Todzia, Jazgarka, Klimki, Krobia kl. 0-VII + klasy gimnazjalne

   

   

  PKS Struniawski Stanisław, Baeata Orzoł

  11.00 – Golanka (przy leśniczówce), Grale, Brzozowa, Czarnia kl. 0-VII + klasy gimnazjalne

  11.30- Golanka (skrzyżowanie na Płoszyce), Sul, Golanka na Sul – kl. 0-VII+ klasy gimnazjalne

   

   

  PKS Roman Parzych, Marzena Szymczyk Struniawska

  11.00-Tatary kl. 0-VII + klasy gimnazjalne

  11.20- Strzałki, Kuczyńskie kl. 0-VII+ klasy gimnazjalne

   

 • PRZYWOZY I ODWOZY - CZWARTEK

  19.06.2018

  PRZYWOZY I ODWOZY

  CZWARTEK

  (UCZNIOWIE POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW)

  21.06.2018R.

   

  PRZYWOZY BEZ ZMIAN

   

  ODWOZY:

  p. S. Grzyb, op. Barbara Koziatek

  1310 Piasecznia kl. 0-VI +G

   

  p. Krzysztof Duszak, op. Kamila Krajza

  1215 – Siarcza Łąka, Todzia, Jazgarka, Klimki, Krobia kl.0- VI + G

  1310 Brzozówka kl. 0-VI +G

   

  PKS Struniawski Stanisław, op. Beata Orzoł

  1310 Golanka (skrzyżowanie na Płoszyce), Sul, Golanka na Sul- kl. 0-VI + G

  1340- Golanka (przy leśniczówce), Grale, Brzozowa, Czarnia- kl. 0-VI + G

   

  PKS p. Roman Parzych, op. Marzena Szymczyk Struniawska

  1310 Tatary kl. 0-VI + G

  1330 Strzałki, Kuczyńskie kl. 0-VI + G

   

 • Wycieczka klas drugich do Olsztyna

  28.05.2018

  Wycieczka klas drugich do Olsztyna

  Wycieczka klas drugich do Olsztyna - Obrazek 1

  Wizyta w planetarium - Co dzieje się na niebie? Dlaczego świeci Słońce i do czego można je wykorzystać? Jak zmieniają się pory dnia i roku? Na te i inne nurtujące najmłodszych pytania w prosty i zabawny sposób odpowiadał  pokaz filmowy ukazując, w jaki sposób Słońce i Księżyc determinują rytm życia na Ziemi. Zobaczyliśmy ciekawe zjawiska astronomiczne, dowiedzieliśmy  się jak powstał kalendarz i jak przebiegała historia kosmicznych podróży i lądowania na Srebrnym Globie.

  Żądni wiedzy podążyliśmy do Muzeum Przyrody Warmii i Mazur. Tam dowiedzieliśmy się , że ten region zaliczany jest do najbogatszych pod względem przyrodniczym terenów Polski. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele rzadkich w Polsce, a także ginących i zagrożonych wyginięciem. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji zobaczyliśmy między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli  fauny Warmii i Mazur. Wystawę uzupełniały barwne fotografie prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.

  Kolejnym elementem naszej wyprawy był Zamek Kapituły Warmińskiej  wybudowany w połowie XIV wieku w stylu gotyckim. Tam dowiedzieliśmy się, że amek pełnił funkcje obronne, a najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna.

  Wzbogaceni o wiedzę z wielu dziedzin zasłużyliśmy na zabawę  w Małpim Gaju- sali zabaw dla dzieci i pyszny wspólny posiłek- pizzę. W ten sposób dzień pełen wrażeń szczęsliwie się zakończył i bezpiecznie wróciliśmy do Kadzidła.

  Zapraszamy do albumu fotograficznego

   

 • “Mama, Tata, Siostra, Brat, to jest dla mnie cały świat!"

  25.05.2018

   

  “Mama, Tata, Siostra, Brat, to jest dla mnie cały świat!"

  “Mama, Tata, Siostra, Brat, to jest dla mnie cały świat!" - Obrazek 1

  Pod tym hasłem odbyły się w ostatnich dniach maja uroczystości Dnia Rodziny w klasach drugich ZPO w Kadzidle. Gościliśmy rodziców i  rodzeństwo naszych uczniów. Dzieci przedstawiły inscenizację, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie zostały zaprezentowane krótkie wywiady, z uczniami klasy 2 a i 2 b, pt.: “ Kilka słów o rodzicach”. Po występach, dzieci wręczyły gościom własnoręcznie malowane obrazki. W końcowej części spotkania odbył się słodki poczęstunek, który był okazją do rozmów i zabawy. Uroczystość przebiegła w ciepłej i radosnej atmosferze. Na pewno na długo pozostanie  w pamięci dzieci i gości. To była wyjątkowa lekcja i mile spędzony wspólnie czas.

  Zapraszamy do albumu fotograficznego

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć