Nawigacja

 • Klasy III w Zuzeli

  Klasy III w Zuzeli

  Klasy III w Zuzeli - Obrazek 1  Klasy III w Zuzeli - Obrazek 2

  W piętnastą rocznicę nadania naszej Szkole imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego klasy trzecie wyjechały 19 maja br. do Zuzeli, miejsca urodzin naszego Patrona. Gdzie modliły się i zwiedzały piękny kościół z chrzcielnicą przy której został ochrzczony mały Stefek i obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przed którym modlili się jego rodzice i on sam. Następnie udały się do muzeum – szkoły gdzie do dziesiątego roku życia uczył się przyszły Kardynał. Spotkanie z naszym Patronem zakończyło ognisko oraz różne gry i zabawy w ogrodzie przy kościele.

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • III edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu przebiegającego pod hasłem „Żyjmy zdrowo, długo i szczęśliwie”

  23.05.2018

  III edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
  przebiegającego pod hasłem
  „Żyjmy zdrowo, długo i szczęśliwie”.

   

        22 maja 2018r. w  ZPO w Kadzidle odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu przebiegającego pod hasłem „Żyjmy zdrowo, długo i szczęśliwie”. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń i konsekwencji płynących z niewłaściwego stylu życia, uzależnień oraz upowszechnianie wiedzy na temat: funkcjonowania organizmu człowieka, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

        W tym roku do rywalizacji stanęło 15 uczniów z  pięciu szkół Gminy Kadzidło: Dylewa, Chudka, Wachu, Jazgarki  oraz Kadzidła. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli - opiekunów gimnazjalistów wyłoniła zwycięzców:

  I miejsce: Kamila Zera – ZPO Kadzidło (opiekun - P. Elżbieta Szulkowska)

  II miejsce: Magdalena Bogdańska – SP Chudek (opiekun – P. Edyta Orzoł)

  III miejsce: Artur Budziłek – ZPO Kadzidło (opiekun - P. Elżbieta Szulkowska)

   

  Gratulujemy młodzieży posiadanej wiedzy i zdobytych nagród.

   

                                      Organizatorzy składają podziękowania:

  • Panu Dariuszowi Łukaszewskiemu – Wójtowi Gminy Kadzidło
  • Opiekunkom młodzieży za  pomoc w organizacji i przeprowadzeniu  konkursu.
  • Pani Halinie Prusaczyk – Dyrektorawi ZPO w Kadzidle
  •  Michałowi Bogdańskiemu – Dyrektorowi PG w Kadzidle za  pomoc w organizacji i przeprowadzeniu  konkursu.

   

  Organizatorzy: Elżbieta Szulkowska, Monika Wilk

   

   

 • I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADZIDLE

  21.05.2018

  I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ
  W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
  W KADZIDLE

  I GMINNY KONKURS Z EDUKACJI REGIONALNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KADZIDLE - Obrazek 1

  27 kwietnia 2018 roku zebraliśmy się w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, które pomieściło wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

  Celem zorganizowanego konkursu było przede wszystkim zainteresowanie uczniów muzycznym dziedzictwem Kurpiów oraz kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji kurpiowskiego śpiewania.

  Po przywitaniu przybyłych przez organizatorów: Halinę Cichoń, Natalię Chrostek, Elizę Cichoń i Beatę Nalewajk głos zabrali: Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, Pan Mirosław Grzyb oraz Pani Halina Prusaczyk - dyrektor ZPO w Kadzidle.

  W następnej części komisja jurorska oceniała solowe występy dziewcząt i chłopców z klas I-VI.

  Każdy, spośród 19 uczestników, wykonał jedną piosenkę kurpiowską. Do konkursu zgłosiły się szkoły: ZPO w Dylewie, SP w Chudku, SP w Jazgarce oraz ZPO w Kadzidle.

  Jury w składzie: Wójt Gminy Kadzidło - Pan Dariusz Łukaszewski - patron honorowy i przewodniczący komisji konkursowej, Pan Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów w Ostrołęce, Pan Paweł Łaszczych - kierownik Zespołu Folklorystycznego "Kurpianka" w Kadzidle, Pani Janina Gosiewska, Pani Marianna Kowalska oceniło walory głosowe, muzykalność i osobowość sceniczną przyznając:

  W kategorii uczniów klas I-III:

  I miejsce - Puchar Złoty - Amelia Wiktorowicz - ZPO w Kadzidle 
  II miejsce - Puchar Srebrny - Liliana Bogdańska - ZPO w Kadzidle 
  III miejsce - Puchar Brązowy - Radosław Nalewajk - ZPO w Kadzidle

  W kategorii uczniów klas IV-VI:

  I miejsce - Puchar Złoty - Antonina Szkopińska - ZPO w Dylewie 
  II miejsce - Puchar Srebrny - Pola Trzcińska - ZPO w Dylewie 
  III miejsce - Puchar Brązowy - Julia Lenda - SP w Chudku

  Jurorzy nie kryli uznania wobec poziomu wykonywanych utworów i zaangażowania wykonawców.

  Zachwyciły wysokie umiejętności muzyczne i swoboda na scenie, dlatego pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni medalami i każdy z uczniów otrzymał drobny upominek.

  Konkurs Piosenki Kurpiowskiej poprzedził Konkurs Plastyczny. Do organizatorów wpłynęło 41 prac.

  Zadaniem uczniów było zaprezentowanie pracy w dowolnej technice pokazującej tradycje, obrzędy lub zwyczaje dawnej wsi kurpiowskiej i opatrzenie jej podpisem, wierszem lub przysłowiem zapisanym w dialekcie kurpiowskim. Powołana przez organizatorów komisja, w dniu 18 kwietnia 2018 roku przyznała następujące nagrody, które wręczono podczas podsumowania I Gminnego Konkursu z Edukacji Regionalnej 27 kwietnia 2018 roku.

  I KATEGORIA - uczniowie klas I-III:

  I miejsce - Puchar Złoty: 
  Gabriela Kręciewska - Szkoła Podstawowa w Chudku 
  Gabriel Zera - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Kacper Kołodziejczyk - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

  II miejsce - Puchar Srebrny: 
  Sandra Florek - Szkoła Podstawowa w Chudku 
  Róża Kłos - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Nikola Bakuła - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

  III miejsce - Puchar Brązowy: 
  Alicja Michalak - Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie 
  Liliana Bałon - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Anita Obrębska - Szkoła Podstawowa w Chudku

  Wyróżnienia specjalne 
  Kinga Kur - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Zuzanna Marchewka - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Antoni Wiśniewski - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Julia Śniadach - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle 
  Magdalena Zaniewska - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

  II KATEGORIA - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

  I miejsce - Puchar Złoty:
  Emilia Michalak - Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie

  II miejsce - Puchar Srebrny:
  Alicja Duszak - Szkoła Podstawowa w Chudku

  III miejsce - Puchar Brązowy:
  Adam Lasota - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

  Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni Medalami, a każdy z uczniów również otrzymał drobny upominek.

  Uroczystość poprzedził cykl spotkań z twórcami ludowymi "Z pokolenia na pokolenie".

  Warsztaty z zakresu rzeźbiarstwa, haftu, wykonywania kwiatów z bibuły do palmy wielkanocnej w ZPO w Kadzidle trwały cały tydzień, od 26 lutego do 2 marca 2018 roku. Uczestnikami spotkań byli uczniowie klas trzecich i czwartych. Gościliśmy w murach ZPO w Kadzidle znakomitych twórców, mieszkańców naszej gminy, którzy przyjęli zaproszenie i byli obecni na uroczystości: Pani Krystyna Świder, Pani Wiesława Bogdańska, Pani Czesława Gałązka.

  Na koniec uroczystości wystąpili uczniowie ZPO w Kadzidle, tworzący Zespół Dziecięcy "Mała Kurpianka", działający przy CKK i ZPO w Kadzidle.

  Przygotowali program artystyczny składający się z tańców, piosenek i gadek kurpiowskich.

  Dziękujemy!

  Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Wójta Dariusza Łukaszewskiego za objęcie patronatem honorowym konkursu, a także Pani Dyrektor Haliny Prusaczyk za pomoc i życzliwość.

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • TYDZIEŃ BIBLIOTEK W KLASACH 0-III

  21.05.2018

  TYDZIEŃ BIBLIOTEK

  TYDZIEŃ BIBLIOTEK W KLASACH 0-III - Obrazek 1

  15 maja 2018r w ramach Tygodnia Bibliotek wszyscy uczniowie klas 0 - III z ZPO w Kadzidle odwiedzili Gminną Bibliotekę , Pani dyr. Wiesława Sobiech - laureatka tegorocznego Bibliotekarza Roku na Mazowszu powitała wszystkich i przedstawiła krótką historię powstania biblioteki. Pani Krystyna Sutuła zaprezentowała króciutki film ze sławnymi osobami, jakie odwiedziły naszą miejscowość. Panie chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Na zakończenie dzieci obejrzały bajkę pt.  "Bajka o niedżwiedziach, niedżwiedziątku i o małym złotowłosym dziewczątku"  oraz "O stole , który uciekł do lasu" . Organizatorką tego wydarzenia była p. Cecylia Wojciechowska.

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • Wiesław Staśkiewicz uczył robić byśki

  21.05.2018

   

  Wiesław Staśkiewicz uczył robić byśki

  Wiesław Staśkiewicz uczył robić byśki - Obrazek 1

  Dnia 27 marca 2018 r. uczniowie kl. 3e wraz z wychowawczynią Iwoną Sobiech gościli na zajęciach twórcę ludowego pana Wiesława Staśkiewicza, który uczył dzieci jak robić byśki.

  Byśki to figurki zwierząt: krów, koni, owiec, nowe latka - krąg z postacią pasterza w środku i wizerunkami kaczek, gęsi, kurek na okręgu. Byśki i nowe latka wypiekano z ciasta chlebowego. Wierzono, że jeśli się upiecze ich tak dużo, by zabrakło na nie miejsca na stole, zapewnią dostatek i urodzaj.

  Dawniej największą rolę w lepieniu figurek odgrywał gospodarz, reszta rodziny pomagała i wykonywała prace uzupełniające i zdobnicze.

  W niektórych rodzinach nowe latka i byśki zawieszano na nitce w tzw. świętym kącie, nad ołtarzykiem, gdzie wisiały przez cały rok, do następnych świąt. W innych rodzinach po upieczeniu figurki dawano dzieciom do zabawy, a następnie do zjedzenia.

  Zajęcia warsztatowe przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.

  Dzięki tym warsztatom uczniowie mieli możliwość poznać dawne kurpiowskie rękodzieło ludowe oraz wykazać się swoimi zdolnościami, pomysłowością, rozwijać swoje talenty i pasje.

  Bardzo serdecznie dziękujemy panu Wiesławowi za poświęcony czas, cierpliwość i możliwość kultywowania tradycji kurpiowskich wśród najmłodszego pokolenia.

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży"

  20.05.2018

  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle
  z "Darem Młodzieży"

  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 1

  Niewiele już osób pamięta co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży". Należy więc chyba to przypomnieć.

  W roku szkolnym 1981/82 Szkoła Podstawowa w Kadzidle przystąpiła do konkurs pod hasłem „Od „Sołdka” do „Daru Młodzieży”” ogłoszonego  przez redakcję gazety „Świat Młodych”. Już w czerwcu wiadomym było, iż dzięki kultywowaniu w szkole tradycji regionalnych przebrnęli przez pierwszy etap konkursu i zakwalifikowali się do dalszych eliminacji prowadząc zespołowo. W nagrodę 5 osobowa grupa uczniów ze szkoły wyjechała do Gdyni, aby tam zwiedzić „Dar Pomorza”- największy polski żaglowiec. 19 czerwca 1982r. na  nabrzeżu portowym w Gdyni odbyła się wielka aukcja wyrobów przekazanych na konkurs. Uzyskane w ten  sposób fundusze przekazane zostały na budowę nowej jednostki żaglowej, czyli „Daru Młodzieży”. Zajęła się tym grupa uczniów Szkoły Podstawowej z Kadzidła, która zawiozła ze sobą wyroby ludowe regionu Kurpiowszczyzny podbijając tym serca (i kieszenie) zwiedzających i kupujących.

    Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 2  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 3  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 4

  Na zdjęciach powyżej: 1- Uczniowie na pokładzie Daru Pomorza, 2 - Uczniowie odbierają nagrody w studio TVP Gdańsk, 3 - Uczniowie i nauczyciele na pokładzie Daru Młodzieży w trakcie 1 rejsu po Bałtyku

  Już 10 września 1982r. wiadome było, iż szkoła zdobyła w konkursie „Od „Sołdka” do „Daru Młodzieży” pierwsze miejsce. Oto co pisała na ten temat p. Wiesława Mroczek – redaktor gazety „Świat Młodych”: „Zdaniem jury Szkoła Podstawowa w Kadzidle w konkurencji zespołowej nie miała sobie równych”. 16 września 7 osobowa grupa uczniów przybyła w ramach nagrody do Gdyni, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. 17 września ubrani w stroje regionalne Kurpiowszczyzny byli gośćmi kapitana na pokładzie nowopowstałego żaglowca „Dar Młodzieży”. Potem czekało ich jeszcze zwiedzanie „Daru Pomorza” i wizyta w gdańskim studiu telewizji, gdzie odebrali nagrody specjalne za aktywność. Ale to nie wszystko! 19 września wśród 80 osobowej grupy byli uczestnikami 8 godzinnego rejsu po Bałtyku, poprzedzającego wypłynięcie jachtu do Helsinek. Po powrocie do Kadzidła opowiadaniom uczestników o pobycie w Gdyni nie było końca. Nie skończyło się to jednak tylko na tym. W krótkim czasie dowiedzieli się, że kolejny etap konkursu (dodatkowy) też w konkurencji zespołowej zwyciężyli pokonując tym samym drużyny z całej Polski. No i kolejna nagroda, i kolejna wycieczka. 1 czerwca szkolny autobus zawiózł wieloosobową grupę uczniów na 3 dni nad morze. I znów atrakcjom nie było końca. znów byli gośćmi na pokładzie  „białej księżniczki”, jak nazywają „Dar Młodzieży”, by odebrać kolejne nagrody, zaś potem czekał uczniów prawdziwy „chrzest morski”. I to nie tylko uczniów, ale i nauczycieli !

  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 5  Co łączy Szkołę Podstawową w Kadzidle z "Darem Młodzieży" - Obrazek 6

  Na zdjęciach powyżej: 1- Inauguracja Roku Morskiego w oświacie 15 III 86r., 2 - Zakończenie Roku Morskiego w oświacie  24 I 87r.

   

   

 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie zbliża"

  09.05.2018

   

  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie zbliża" - Obrazek 1

  Dnia 9 maja 2018r w ZPO w Kadzidle odbyło się głośne czytanie fragmentu tekstu z książki Kornela Makuszyńskiego "Kto zjadł lody?" Tekst czytała p. w-ce dyr. L. Bakuła w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie zbliża".

  W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie z klas 0 - III. Odbyło się ono w czytelni pod brzozami, zaś przygotowane było przez p. C. Wojciechowską.

  Przesłaniem było uświadomienie uczniom, że książka rozwija wyobrażnię, uczy kojarzenia faktów oraz to, że ma w sobie duży ładunek emocjonalny.

  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie zbliża" - Obrazek 2

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • Zuzanna Marchewka z kl. IIIe uzyskała II miejsce  w  Ogólnopolskim Konkursie "Wielkanocny witraz, wielkanocna wycinanka z motywem SKO"

  27.04.2018

  Zuzanna Marchewka z kl. IIIe
  uzyskała II miejsce  
  w  Ogólnopolskim Konkursie
  "Wielkanocny witraż, wielkanocna wycinanka z motywem SKO"

  Zuzanna Marchewka z kl. IIIe uzyskała II miejsce  w  Ogólnopolskim Konkursie "Wielkanocny witraz, wielkanocna wycinanka z motywem SKO" - Obrazek 1

  Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach była organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO”. Na konkurs wpłynęło 125 prac z 18 szkół z całej Polski. 

  Wśród nadesłanych prac były też prace uczniów z naszej szkoły. Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Zuzanna Marchewka z kl. IIIe uzyskała II miejsce  w  Ogólnopolskim Konkursie "Wielkanocny witraż, wielkanocna wycinanka z motywem SKO".

  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

   

   

 • Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu SKO "Wiosenna pocztówka z motywem SKO"

  27.04.2018

  Bartek Ciak wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie SKO
  "Wiosenna pocztówka z motywem SKO"

  Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu SKO "Wiosenna pocztówka z motywem SKO" - Obrazek 1

  Uczniowie naszej szkoły wykonali prace na Ogólnopolski Konkurs SKO "Wiosenna pocztówka z motywem SKO", który ogłoszony został przez SKO Zespołu Szkół w Jasienicy, Konkurs cieszył się dużym  zainteresowniem. Organizatorzy konkursu otrzymali 163 prace z 27 szkół z całej Polski.

  Z naszej szkoły na ten konkurs wysłanych zostało 7 prac uczniów klas IV-VI.

  Miło nam poinformować, że uczeń klasy IVE - Bartosz Ciak otrzymał wyróżnienie w w/w konkursie.

  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

   

   

 • Drogi Polski do niepodległości – ogólnopolski konkurs plastyczny

  REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
  „Drogi Polski do niepodległości”

  Drogi Polski do niepodległości – ogólnopolski konkurs plastyczny - Obrazek 1


  Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie organizowanych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Praca może być w formie plakatu, portretu postaci historycznych, lub obrazu przedstawiającego wydarzenie(wojnę, powstanie itd.).
   

  Regulamin konkursu:

  ⦁    Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas 0-III i IV-VII
  ⦁    Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
  ⦁    Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3 lub większym.
  ⦁    Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, 
  ⦁    Czas trwania konkursu: 10 maja do 10 września 2018r.
  ⦁    Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie powinni złożyć prace do 15 czerwca 2018r do p. D. Prusaczyk.
  ⦁    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 września 2018r.

   

  Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, składające się z nauczyciela plastyki, dyrektora szkoły i nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs oraz przedstawiciela uczniów.
   

  Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji. Druk zgody można pobrać u p. D. Prusaczyk
  Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

  Prace ocenianie będą w następujących Kategoriach wiekowych:
  a) dzieci z klasy 0-III
  b) dzieci z klas IV-VII

   

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „100 – lecie Polski Niepodległej”

  Ogólnopolski konkurs plastyczny
  „100 – lecie Polski Niepodległej”

  Ogólnopolski konkurs plastyczny „100 – lecie Polski Niepodległej” - Obrazek 1

  Miejski Dom Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Tematyka prac:

  Nawiązująca do odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli. Poprzez uczestnictwo w konkursie można wyrazić, czym dla mnie jest Dzień Niepodległości? Jak świętuję odzyskanie przez Polskę Niepodległości? Jak ten dzień obchodzony jest w moim regionie czy w rodzinie? W namalowanych pracach można przedstawiać zmagania Polaków walczących o odzyskanie niepodległości. Wspomniane prace mogą mieć charakter symboliczny lub metaforyczny, aby poprzez takie środki artystyczne jeszcze głębiej wyrazić entuzjazm wolności.

  Wiek uczestników: od 6 roku życia

  Technika wykonania prac: dowolna płaska plastyczna, z wyjątkiem wykorzystania artykułów nietrwałych, sypkich i uniemożliwiających oprawę (np. plastelina). Zabronione jest też wykorzystywanie gotowych elementów.
  Format prac dowolny, ale nie większy niż 100x70 cm.

  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, z jednej placówki do 15 prac.
  Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie.

   

  Prace nadesłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie następującymi danymi:

  imię i nazwisko autora, wiek autora pracy, dokładny adres szkoły lub placówki (prace nie

  opisane - bez powyższych informacji, nie będą brały udziału w konkursie).


  Do pracy należy dołączyć załącznik (do pobrania od p. D. Prusaczyk) podpisany przez rodzica ewentualnie opiekuna (uczestnicy niepełnoletni), bez załącznika prace nie będą brały udziału w konkursie.

   

  Termin nadsyłania prac plastycznych :
  Prace   wykonane   zgodnie   z   wymogami   regulaminu,   należy   przekazać do dnia 25.05.2018 roku do p. D. Prusaczyk


  Ocena prac:
  Komisja   dokona   oceny   prac   plastycznych,   przyznając   nagrody   i   wyróżnienia,
  w następujących kategoriach wiekowych:


  od 6 – 8 lat  - kl. 0-III
  od 9 – 12 lat - kl.IV-VI
  od 13 – 18 lat - kl. VII i gimnazjalne

   

 • PaT 2018 – „Wieczór profilaktyki” – ZPO Kadzidło

  17.04.2018

  PaT 2018
  – „Wieczór  profilaktyki” – ZPO Kadzidło

  PaT 2018 – „Wieczór profilaktyki” – ZPO Kadzidło - Obrazek 1

        13 kwietnia 2018 r. odbył się trzeci przystanek PaT w ZPO w Kadzidle. To kolejna akcja naszej szkolnej grupy PatPort, czyli mocny głos młodzieży w profilaktyce uzależnień.

  PaT to twórcza profilaktyka w działaniu. Polega na budowaniu społeczności poprzez łączenie środowisk na zasadzie wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. Istotą programu jest zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyki rówieśniczej adresowanej do kolegów i koleżanek. Myślą przewodnią wieczoru była promocja zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów czy narkotyków. Piątek 13–go nie okazał się pechowy, a wręcz przeciwnie, blisko 100 uczniów z Obierwi, Chudka, Dylewa i Kadzidła wraz z opiekunami przybyło na akcję i wspólnie bawiło się do 01 nad ranem. Nie zabrakło oczywiście gości – przedstawicieli policji z Kadzidła, a także z Komendy Miejskiej w Ostrołęce z Panem Krzysztofem Kolatorem na czele. Ze wzruszeniem spojrzeliśmy wstecz - w rok 2011, kiedy to odbył się 6 Ogólnopolski Przystanek PaT Ostrołęka- Kadzidło. Obejrzeliśmy film i posłuchaliśmy hymnu Patu. Pani Dyrektor Halina Prusaczyk oraz Pan Wójt Dariusz Łukaszewski przypomnieli ideę PaTu oraz wspomnieli historię zawiązania się PatPortu w naszej szkole. Katarzyna Giers przywitała wszystkich uczestników występem muzycznym.

  Następnie odbył się doskonały pokaz karate, połączony z konkursami, przeprowadzony przez trenera Artura Prusińskiego z udziałem licznej grupy młodych karateków.

  Energetyczny fitness poprowadziła trenerka Agnieszka Ceberek, pobudząjc wszystkich do wielkiej aktywności.

  W następnej kolejności odbyły się małe twórcze prezentacje naszych uczniów - skecz przygotowany pod kierunkiem Pani Jolanty Markowskiej oraz wokalny występ Oli Samsel, absolwentki naszej szkoły.

  Niezwykle ważnym punktem programu były profesjonalne i bardzo aktywne warsztaty teatralne poprowadzone przez aktorkę Annę Marię Kosik – absolwentkę Studium Aktorskiego im. Aleksandra Seweruka w Olsztynie.

  Policjanci z Komendy Miejskiej w Ostrołęce perfekcyjnie przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony, pokazali działanie gogli alkoholowych i symulatora jazdy. Punkty programu przeplatał taniec integracyjny „Belgijka”, a całe spotkanie zakończyła dyskoteka z DJ Grzegorzem Domuradem.

        Rozmowy, tańce, wzajemne poznawanie i gromadzenie pozytywnej energii trwały do godziny 01, a potem nastał czas pożegnania i rozstania z nadzieją na kolejne udane akcje.

        Za wszelkie wsparcie, życzliwość oraz zaangażowanie w organizację bardzo dziękuję: Wójtowi Gminy Kadzidło Dariuszowi Łukaszewskiemu, Dyrektorowi ZPO Kadzidło Halinie Prusaczyk , Policji z Kadzidła oraz z KM w Ostrołęce na czele z Panem Krzysztofem Kolatorem oraz wszystkim gościom, a także nauczycielom: Monice Wilk, Małgorzacie Białczak, Marcie Lisiewskiej, Jolancie Markowskiej, obsłudze szkoły: Danielowi Kaczyńskiemu oraz Alinie Lasocie, kapitanowi PatPortu – Alicji Nalewajk. Bardzo dziękuję także wszystkim opiekunom grup oraz uczniom za organizację i udział w spotkaniu.

  Opiekun Grupy PatPort

  Iwona Puławska

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • Znamy laureatów ósmej edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

  14.04.2018

  Wyniki VIII edycji konkursu plastycznego
  zorganizowanego przez KRUS
  pod hasłem
  „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

  Znamy laureatów ósmej edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. - Obrazek 1

  Nagrodzona praca autorstwa ucznia naszej szkoły Marcina Skwiota z klasy VC

        Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat". Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu był Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. Do organizacji konkursu włączyło się również Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

        W I etapie konkursu, na terenie działania Placówki Terenowej w Ostrołęce wzięło udział 167 uczniów z 22 szkół. 

        Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli PT KRUS w Ostrołęce i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz plastyka z Ostrołęckiego Centrum Kultury dokonała oceny prac uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I  - klasy 0 – 3 i grupa II – klasy 4 – 7.  

        W II grupie wiekowej  wśród  55 uczniów laureatem został uczeń naszej szkoły Marcin Skwiot z klasy VC.

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

   

 • Uczniowie naszej szkoły śród biegaczy IV Ostrołęckiego Biegu Papieskiego ku czci św. Jana Pawła II

  09.04.2018

  Uczniowie naszej szkoły śród biegaczy 
  IV Ostrołęckiego Biegu Papieskiego ku czci św. Jana Pawła II

  Uczniowie naszej szkoły śród biegaczy IV Ostrołęckiego Biegu Papieskiego ku czci św. Jana Pawła II - Obrazek 1

        Ponad 200 osób wyruszyło na 3-kilometrową trasę IV Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, by oddać hołd wybitnemu patronowi miasta Ostrołęki.

        Bieg Papieski w Ostrołęce zorganizowany został już po raz czwarty. Ideą zawodów sportowych jest oddanie hołdu patronowi miasta Ostrołęki, św. Janowi Pawłowi II. Uroczystego otwarcia biegu dokonali prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, trener UKS Clan Ostrołęka Halina Pierzchała i proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP ks. Wiesław Białczak. Później przyszedł już czas tylko na sportową rywalizację. 

        Wśród uczestników-biegaczy nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Na starcie zameldowali się: Osowiecka Wiktoria (kl. VIIC), Prachniak Oliwia (kl. VIIC) i Lenda Bartosz (kl. VIIC), zajmując wysokie pozycje.

  Oficjalne wyniki Ostrołęckiego Biegu Papieskiego pod adresem:

  https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/448/3810

  Gratulujemy!

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

   

   

 • PODSUMOWANIE PROJEKTU UNICEF „SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ”

  09.04.2018

  PODSUMOWANIE PROJEKTU UNICEF
  „SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ”

  PODSUMOWANIE PROJEKTU UNICEF „SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ” - Obrazek 1

         Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, tym razem pod nazwą „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.

         Celem podjętych przez nas działań było pokazanie wpływu wojny na życie dziecka, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, a także zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

         28 marca 2018 to dzień podsumowujący projekt. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia obejrzeli występy taneczne naszych uczniów. Aby przybliżyć dramatyczny los dzieci z Syrii zaprezentowano pokaz slajdów przygotowany przez naszego ucznia, a także krótki film, w którym przedstawiono problemy, z jakimi zmagają się mieszkańcy Syrii. Przez cały czas trwania projektu uczniowie przygotowywali maskotki, które tego dnia można było kupić, przekazując tym samym darowiznę na rzecz dzieci w Syrii.

                  Dzięki zaangażowaniu, wrażliwości i otwartym sercom uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli, a także zaproszonych gości, udało nam się zebrać kwotę 1470 złotych na ratowanie życia dzieci w Syrii.

  PODSUMOWANIE PROJEKTU UNICEF „SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ” - Obrazek 2

   

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

   

 • "Pocztówka z Polski"
  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
  z cyklu "Ja, Ty, My - Obywatele Europy"

   - Obrazek 1


  Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w  Katowicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-14 lat z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych do udziału w piątym ogólnopolskim konkursie plastycznym.

  W tym roku tematem konkursu jest Pocztówka z Polski.
  Technika wykonania prac jest dowolna( technika płaska), format A3 lub A4.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
  Z jednej placówki można przesłać dowolną ilość prac.

  Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła Każdy inny - wszyscy równi.   W dzisiejszym świecie dorośli powinni rozwijać w młodym pokoleniu samodzielność myślenia niezbędną do twórczego odbioru i kreowania otaczającego świata. Samodzielność bowiem często pociąga za sobą większe zaangażowanie i odpowiedzialność.

  Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy, zwyczaje  i obrzędy ludowe; walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne interesujących zakątków naszego kraju; zabytki techniki, architektury przemysłowej i miejskiej itp.).
  Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy.

  Technika wykonania prac jest dowolna( technika płaska), format A3 lub A4 .

  ZASADY  UCZESTNICTWA:

  Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych   samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.

  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

  Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.

  Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2). Kartę zgłoszenia i zgodę rodziców należy nakleić na odwrocie pracy. Karty u p. Prusaczyk

  Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.

  Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

  Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe (5-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat). Nagrody będą wręczone na wernisażu 30.05.2018r.

  Wszystkie placówki, których uczniowie zdobędą nagrody i ich prace będą prezentowane na wystawie zostaną powiadomione o wernisażu drogą telefoniczną.

  Uczniowie zaproszeni na wernisaż będą mogli wziąć udział w tym dniu  w warsztatach artystycznych.

  Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z projektem Ja - Ty - My Obywatele Europy. Udział   w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833z późn.zm.).

  Prace należy złożyć  do p Danuty Prusaczyk do 7.05.2018 r.
  (podpisane: imię, nazwisko i klasa oraz dopiskiem  Pocztówka z Polski)

  Rozstrzygnięcie konkursu 30 maja.


   

 • XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
  ''Darujmy światu pokój''

   - Obrazek 1


  Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.


  Zasady uczestnictwa:

  Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.

  Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
   

  Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
   

  Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.
   

  Technika: 
  malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.

   

  Opis prac na odwrocie:
  - imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac),
  - wiek, klasa

   

  Termin i miejsce składania prac:

  Prace należy składać do p. Danuty Prusaczyk w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2018 roku.
   

 • XIII Konkurs Papieski  ''Śladami św. Jana Pawła II po Polsce''

  XIII Konkurs Papieski  
  ''Śladami św. Jana Pawła II po Polsce''

  XIII Konkurs Papieski  ''Śladami św. Jana Pawła II po Polsce'' - Obrazek 1

  Konkurs organizowany jest z okazji 98 rocznicy urodzin Jana Pawła II.


  Zadanie konkursowe:

  - dla klas młodszych, 1-3 szkoły podstawowej - praca plastyczna związana z życiem i działalnością Jana Pawła II

  - klasy 4-7 mają za zadanie napisać wiersz

   

  Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do 30 kwietnia 2018 roku do p. D. Prusaczyk lub M. Szymańskiej-Lenda.
   

 • XXV Konkurs Plastyczny "Miejsce  Urodzenia"

  05.04.2018

  XXV Konkurs Plastyczny "Miejsce  Urodzenia"

  XXV Konkurs Plastyczny "Miejsce  Urodzenia" - Obrazek 1

  Zachęcamy do udziału w Jubileuszowym, 25. Konkursie Plastycznym Miejsce Urodzenia. Nasz mały jubileusz zbiega się z obchodami 100-lecia Niepodległej Polski. Aby upamiętnić tę ważną rocznicę na nasz konkurs

  przygotujcie PLAKAT o tej tematyce.

  Pamiętajcie, że plakat to dzieło plastyczne łączące funkcję informacyjną z artystyczną, w którym elementy graficzne dominują nad tekstem. Jest to forma sztuki, która musi być skuteczna a celem jest przyciągnięcie uwagi widza.

  Organizator

  Ostrołęckie Centrum Kultury

  Cel konkursu

  Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej twórców a także uświadomienie związku plastyki z otaczającym nas światem, jak również głębsze poznanie technik plastycznych.

  Technika

  DOWOLNA

  WARUNKI

  wiek uczestników: 7-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat,

  format prac - max 50 x 70 cm

  termin składania prac - 30 kwietnia 2018 r. do p. Prusaczyk

  każda praca powinna być opisana czytelnie (pismem drukowanym) wg wzoru:

  mię i nazwisko

  Wiek

  Tytuł pracy

  Szkoła / instytucja

  Adres

  Imię i nazwisko nauczyciela

  Nr telefonu

  Organizator zastrzega, iż nie zwraca prac nadesłanych na konkurs oraz ma prawo do bezpłatnego publikowania prac. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą odbędzie się
  29 maja 2018 r. o godz. 11.00 w OCK, w hallu Kina Jantar.

   

   

 • Wiosna zawitała w klasach drugich ZPO w Kadzidle

  04.04.2018

   

   

  Kalendarzowa wiosna rozpoczęła się 21 marca. Uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami p. E. Jurgą- Dymerską , p. M. Kaliszewską i p. C. Tańską  w ostatnich tygodniach udekorowali wnętrze klasy wiosennymi ilustracjami, pięknie zdobionymi pisankami oraz wazonami z kolorowymi kwiatami.

  W tych dniach również odbyły się warsztaty z udziałem twórczyni ludowej p. Elżbiety Prusaczyk, na których mali uczniowie wykonali kurpiowskie kwiaty z bibuły. Warsztaty regionalne w naszych klasach zakończyły się prezentacją i omówieniem stroju ludowego. Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia dziękujemy p. Małgorzacie Szkodzińskiej.

  Podczas szkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny dzieci zaprezentowały piosenkę pod tytułem “Przyszła Pani Wiosna”.

  Uczniowie z chęcią podjęli się również wiosennych upraw na parapecie. Zasiali i z zaciekawieniem obserwowali wzrost takich roślin jak: rzodkiewka, fasola, czosnek i rzeżucha.

  Dzięki zaangażowaniu dzieci w wykonywanie prac plastycznych i opiekę nad parapetowymi “ogródkami”, pomocy nauczycieli i zaproszonych gości wiosna na dobre zawitała w naszych klasach.

   

  ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

   

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć