Nawigacja

Dokumenty szkolne

Informacje o szkole

Zespół Placówek Oświatowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kadzidle

 

W SKŁAD ZPO W KADZIDLE WCHODZI:

SZKOŁA PODSTAWOWA,

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE,

 

ADRES – UL. KOŚCIUSZKI 13 , TEL./FAX (29) 76 18 082

 

ORGAN PROWADZĄCY – RADA GMINY KADZIDŁO, UL. TARGOWA 4, 07-420 KADZIDŁO

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY – KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE,

                                                                            UL. . RASZYŃSKA 8/10, 02-026 WARSZAWA ,

                                                                                  TEL: (22) 579 41 00 FAX: (22) 5794 170,

DELEGATURA W OSTROŁĘCE, UL. OŚWIATOWA 1, TEL: (29) 760 20 62 FAX: (29) 760 42 91/93

 

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW – SP KADZIDŁO – 21 + 4 ODDZIAŁY „O”;

                                 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE: 1 ODDZIAŁ „O”,

                                                                                     1 GRUPA 5-LATKÓW,  

                                                                                     1 GRUPA 5-4 -LATKÓW,

                                                                                    1 GRUPA 4-LATKÓW;

                                         

LICZBA UCZNIÓW/DZIECI – SP KADZIDŁO – 547

                                          PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE – 103

 

PATRON SZKOŁY – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

 

ŚWIĘTO SZKOŁY – 04.06. – ROCZNICA WIZYTY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADZIDLE

 

FUNDATOR SZTANDARU – KSIĄDZ DZIEKAN MARIAN NIEMYJSKI – PROBOSZCZ PARAFII KADZIDŁO

 

FUNDATOR HERBU KARDYNALSKIEGO – PIOTR I EWA WIŚNIOWOLSCY, MIROSŁAW SĘK

 

MOTTO SZKOŁY –  „O WARTOŚCI ŻYCIA ROZSTRZYGAJA NIE CZYNY, CHOĆBY WIELKIE ALE MIŁOŚĆ,                 

                                                       CHOĆBY MAŁA”.

DYREKTOR ZPO - SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ▪  EWA GRAŻYNA BEDNARCZYK

                                            WICEDYREKTORZY ANNA ALICJA MIKULSKA,

                                                                                      LUCYNA BAKUŁA

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

BEDNARCZYK EWA GRAŻYNA  (historia, wychowanie przedszkolne))

MIKULSKA ANNA ALICJA (język polski)

BAKUŁA LUCYNA  (świetlica, język polski, kształcenie zintegrowane)

BOCHOMULSKA HALINA (język angielski, kształcenie zintegrowane)

BRZOZOWA JADWIGA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

CHROSTEK EWA (wychowanie fizyczne)

CICHOŃ HALINA (wychowanie przedszkolne, plastyka)

GAŁĄZKA IWONA (język polski, oligofrenopedagogika)

GRABOWSKA ANNA (bibliotekarstwo, język polski)

GRALA BARBARA (logopedia, wychowanie przedszkolne)

GRALA TOMASZ (religia)

GRZYB RYSZARD (technika, wychowanie fizyczne)

GWIAZDOWSKA MAGDALENA (język angielski, kształcenie zintegrowane)

JAWORSKA SYLWIA (muzyka, język angielski, informatyka)

JECHANOWSKA DOROTA (kształcenie zintegrowane, muzyka, matematyka)

JURGA- DYMERSKA ELŻBIETA (kształcenie zintegrowane)

KUBEŁ MAGDALENA (przyroda, biologia, geografia)

KRYSTIAN MARIOLA (kształcenie zintegrowane, informatyka)

KWAŚNIEWSKA BOŻENNA (kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika)

LESIŃSKA HALINA (matematyka)

MIELNICKA ANNA (matematyka)

MIELNICKA ANNA DANUTA (kształcenie zintegrowane, geografia)

NALEWAJK URSZULA (język polski, bibliotekarstwo)

NALEWAJK BEATA (pedagogika, oligofrenopedagog)

NAPIÓRKOWSKA MAŁGORZATA (kształcenie zintegrowane z informatyką, plastyka)

NIEGOWSKA BARBARA (wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane)

PABICH BOŻENA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

PARZYCH ANNA ( wychowanie  przedszkolne, terapia pedagogiczna0 )

PARZYCH BEATA (matematyka)

PRUSACZYK DANUTA (informatyka, plastyka)

SOBIECH IWONA ((kształcenie zintegrowane z muzyką, przyroda )

STAŃCZAK ELŻBIETA (przyroda)

SZANIAWSKA MIROSŁAWA (religia)

SZYMAŃSKA- LENDA MARTA (religia, historia, wychowanie do życia w rodzinie)

TAŃSKA CECYLIA (kształcenie zintegrowane)

TOMCZAK ELŻBIETA (historia, wychowanie fizyczne)

WŁODARCZYK SYLWIA (świetlica, język niemiecki)

WOJCIECHOWSKA CECYLIA (bibliotekarstwo, kształcenie zintegrowane)

ZANIEWSKA BARBARA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

ZERA WIESŁAWA (religia, wychowanie przedszkolne)

 

 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

 

BAKUŁA KRYSTYNA (edukacja elementarna – przedszkolna i wczesnoszkolna)

CHROSTEK NATALIA (edukacja wczesnoszkolna)

FILOCHOWSKA MARTA (pedagogika przedszkolna i zintegrowana edukacja początkowa z terapią pedagogiczną)

KOZŁOWSKA JUSTYNA (wczesna edukacja zintegrowana)

LEMAŃSKA SABINA (edukacja początkowa)

                                                 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 

         KOŁA TWÓRCZOŚCI -  URSZULA NALEWAJK

                                             ANNA GRABOWSKA

                                             DOROTA JECHANOWSKA  

                                             MAŁGORZATA NAPIÓRKOWSKA

 

SKS -   ELŻBIETA TOMCZAK

 

        CHÓR SZKOLNY -   SYLWIA JAWORSKA

 

SEKRETARIAT SZKOLNY

 

ALINA LASOTA  (referent)

MAGDALENA DZICZEK (sekretarka)

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

GRAŻYNA MALON (pomoc nauczyciela)

ELŻBIETA MRÓZ (szatniarka)

MARIANNA KANIECKA (szatniarka)

ELŻBIETA DUSZAK (intendentka)

MARZANNA GIERS (kucharka)

TERESA ZIEMAK (sprzątaczka)

ANNA PANUŚ  (pomoc kuchenna)

ANNA FILOCHWSKA (kucharka)

ELŻBIETA KOZON (pomoc kuchenna)                                      

TERESA STAŚKIEWICZ (woźna oddziałowa)

MARIANNA GADOMSKA (sprzątaczka)

CZESŁAWA KRAJZA  (sprzątaczka)

MAŁGORZATA GAŁĄZKA  (pomoc kuchenna)

ELŻBIETA LENDA  (sprzątaczka)

KRYSTYNA ŁASZCZYCH  (intendentka)

WALDEMAR ŁASZCZYCH  (konserwator)

SABINA WŁODARCZYK  (sprzątaczka)

TERESA KALISZEWSKA  (woźna oddziałowa)

SYLWIA CICHA (woźna)

DOROTA PIERZCHANOWSKA (pomoc kuchenna)

AGNIESZKA SUCHECKA (sprzątaczka)

 

RADA RODZICÓW 

 

▪ RENATA ORZOŁEK -PRZEWODNICZĄCA

▪ PIOTR MAJEWSKI - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

▪ BARBARA GRAMADZKA - SKARBNIK

▪ MARZENA SZYMCZYK STRUNIAWSKA - SEKRETARZ    

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KL. IV- VI

 

 ▪  OLIWIA OLBRYŚ - PRZEWODNICZĄCY

 ▪  MAGDALENA KŁOS - PRZEWODNICZ

 

SEKCJA KRONIKARSKA –     ANETA GRALA

                                                             KAROL KOWALCZYK

                                                             KATARZYNA GIERS

                                                             KATARZYNA CIAK

 

SEKCJA DEKORACYJNA –     OLIWIA WŁODARCZYK

                                                              ANITA DYMERSKA

                                                              KATARZYNA ŚWITAJ

                                                              PATRYCJA NASIADKA

                                                              PAULINA GRAMADZKA

                                                              JOANNA GRAMADZKA

 

SEKCJA MUZYCZNA -             KAROL GERS

                                              JAKUB PARZYCH

                                               ALEKSANDER CIĘŻAR

 

SEKCJA FOTOGRAFICZNA – KACPER MAJEWSKI

                                             EWA KONIECZEK

                                             ANNA SAMSEL

                                             OLIWIA SOBIECH

 

SEKCJA ROZRYWKOWA –      PAULINA CICHOCKA

                                              JULIA DOBIES

 

SEKCJA SPORTOWA       -       FILIP NALEWAJK

                                               MAKSYMILIAN WRONOWSKI

                                               DOMINIK MŁYNARSKI

                                               KAROLINA SOBIECH

                                                WIKTORIA KACZYŃSKA

                                               DAWID OLBRYŚ

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – ELŻBIETA TOMCZAK, SYLWIA JAWORSKA

 

BLOK WYCHOWAWCZY –  RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

▪ ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

▪ ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

▪ ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

▪ ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

▪ ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                      

 

OPIEKUNOWIE BIBLIOTEK KL. 0-III      CECYLIA WOJCIECHOWSKA, 

                                             KL. IV-VI     ANNA GRABOWSKA

 

ŚWIETLICA –  ▪ MAŁGORZATA BIAŁCZAK

                       ▪ SYLWIA WŁODARCZYK

 

ADMINISTRACJA SIECIĄ INFORMATYCZNĄ

 

DANUTA PRUSACZYK

 

OPIEKUN PRACOWNI INTERNETOWEJ – DANUTA PRUSACZYK

 

STRONA INTERNETOWA

 

http://www.zpokadz.edupage.org

 

e-mail

 

zpokadz@wp.pl

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
    Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 13
  • (029)761 80 82

Galeria zdjęć