Nawigacja

Dokumenty szkolne

Informacje o szkole

Zespół Placówek Oświatowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Kadzidle

 

W SKŁAD ZPO W KADZIDLE WCHODZI:

SZKOŁA PODSTAWOWA,

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE,

 

ADRES – UL. KOŚCIUSZKI 13 , TEL./FAX (29) 76 18 082

 

ORGAN PROWADZĄCY – RADA GMINY KADZIDŁO, UL. TARGOWA 4, 07-420 KADZIDŁO

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY – KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE,

                                                                            UL. . RASZYŃSKA 8/10, 02-026 WARSZAWA ,

                                                                                  TEL: (22) 579 41 00 FAX: (22) 5794 170,

DELEGATURA W OSTROŁĘCE, UL. OŚWIATOWA 1, TEL: (29) 760 20 62 FAX: (29) 760 42 91/93

 

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW – SP KADZIDŁO – 23 + 3 ODDZIAŁY „O”;

                                 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE: 1 GRUPA 5 - 6 - LATKÓW,

                                                                                     1 GRUPA 5 - LATKÓW,  

                                                                                     1 GRUPA 5 - 4 - LATKÓW,

                                                                                     1 GRUPA 3 - 4 - LATKÓW;

                                         

LICZBA UCZNIÓW/DZIECI – SP KADZIDŁO – 476 - klasy I - VI

                                                                     71 - oddziały przedszkolne

                                          PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE – 94

 

PATRON SZKOŁY – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

 

ŚWIĘTO SZKOŁY – 04.06. – ROCZNICA WIZYTY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADZIDLE

 

FUNDATOR SZTANDARU – KSIĄDZ DZIEKAN MARIAN NIEMYJSKI – PROBOSZCZ PARAFII KADZIDŁO

 

FUNDATOR HERBU KARDYNALSKIEGO – PIOTR I EWA WIŚNIOWOLSCY, MIROSŁAW SĘK

 

MOTTO SZKOŁY –  „O WARTOŚCI ŻYCIA ROZSTRZYGAJA NIE CZYNY, CHOĆBY WIELKIE ALE MIŁOŚĆ,                 

                                                       CHOĆBY MAŁA”.

DYREKTOR ZPO - SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ▪  EWA GRAŻYNA BEDNARCZYK

                                            WICEDYREKTORZY ANNA ALICJA MIKULSKA,

                                                                                      LUCYNA BAKUŁA

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

BEDNARCZYK EWA GRAŻYNA  (historia, wychowanie przedszkolne))

MIKULSKA ANNA ALICJA (język polski)

BAKUŁA LUCYNA  (świetlica, język polski, kształcenie zintegrowane)

BIAŁCZAK MAŁGORZATA (świetlica)

BOCHOMULSKA HALINA (język angielski, kształcenie zintegrowane)

BRZOZOWA JADWIGA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

CHROSTEK EWA (wychowanie fizyczne)

CHROSTEK NATALIA MARIOLA (edukacja wczesnoszkolna)

GAŁĄZKA IWONA (język polski, oligofrenopedagogika)

GRABOWSKA ANNA (bibliotekarstwo, język polski)

GRALA BARBARA (logopedia, wychowanie przedszkolne)

GRZYB RYSZARD (technika, wychowanie fizyczne)

GWIAZDOWSKA MAGDALENA (język angielski, kształcenie zintegrowane)

JAWORSKA SYLWIA (muzyka, język angielski, informatyka)

JECHANOWSKA DOROTA (kształcenie zintegrowane, muzyka, matematyka)

JURGA- DYMERSKA ELŻBIETA (kształcenie zintegrowane)

KUBEŁ MAGDALENA (przyroda, biologia, geografia)

KRYSTIAN MARIOLA (kształcenie zintegrowane, informatyka)

KWAŚNIEWSKA BOŻENNA (kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika)

LESIŃSKA HALINA (matematyka, przyroda)

MIELNICKA ANNA (matematyka, przyroda)

MIELNICKA ANNA DANUTA (kształcenie zintegrowane, geografia)

NALEWAJK URSZULA (język polski, bibliotekarstwo)

NALEWAJK BEATA (pedagogika, oligofrenopedagog)

NAPIÓRKOWSKA MAŁGORZATA (kształcenie zintegrowane z informatyką, plastyka)

PABICH BOŻENA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

PARZYCH BEATA (matematyka)

PRUSACZYK DANUTA JADWIGA (informatyka, plastyka)

SOBIECH IWONA ((kształcenie zintegrowane z muzyką, przyroda )

SZANIAWSKA MIROSŁAWA (religia)

SZYMAŃSKA-LENDA MARTA (religia, historia, wychowanie do życia w rodzinie)

TAŃSKA CECYLIA (kształcenie zintegrowane)

TOMCZAK ELŻBIETA (historia, wychowanie fizyczne)

ULATOWSKI MAREK (religia)

WŁODARCZYK SYLWIA (świetlica, język niemiecki)

WOJCIECHOWSKA CECYLIA (bibliotekarstwo, kształcenie zintegrowane)

ZANIEWSKA BARBARA (kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna)

ZERA WIESŁAWA (religia, wychowanie przedszkolne)

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

 

CICHOŃ HALINA (wychowanie przedszkolne, plastyka)

NIEGOWSKA BARBARA (wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane)

PARZYCH ANNA ( wychowanie  przedszkolne, terapia pedagogiczna)

 

 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

 

BAKUŁA KRYSTYNA (edukacja elementarna – przedszkolna i wczesnoszkolna)

FILOCHOWSKA MARTA (pedagogika przedszkolna i zintegrowana edukacja początkowa z terapią pedagogiczną)

KALISZEWSKA MAGDALENA (edukacja elementarna – przedszkolna i wczesnoszkolna)

KOZŁOWSKA JUSTYNA (wczesna edukacja zintegrowana)

LEMAŃSKA SABINA (edukacja początkowa)

                                                 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 

         KOŁA TWÓRCZOŚCI -  URSZULA NALEWAJK

                                             ANNA GRABOWSKA

                                             DOROTA JECHANOWSKA  

                                             MAŁGORZATA NAPIÓRKOWSKA

 

SKS -   ELŻBIETA TOMCZAK

 

        CHÓR SZKOLNY -   SYLWIA JAWORSKA

 

SEKRETARIAT SZKOLNY

 

ALINA LASOTA  (referent)

MAGDALENA DZICZEK (sekretarka)

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

GRAŻYNA MALON (pomoc nauczyciela)

ELŻBIETA MRÓZ (szatniarka)

MARIANNA KANIECKA (szatniarka)

ELŻBIETA DUSZAK (intendentka)

MARZANNA GIERS (kucharka)

TERESA ZIEMAK (sprzątaczka)

ANNA PANUŚ  (pomoc kuchenna)

ANNA FILOCHWSKA (kucharka)

ELŻBIETA KOZON (pomoc kuchenna)                                      

TERESA STAŚKIEWICZ (woźna oddziałowa)

MARIANNA GADOMSKA (sprzątaczka)

CZESŁAWA KRAJZA  (sprzątaczka)

MAŁGORZATA GAŁĄZKA  (pomoc kuchenna)

ELŻBIETA LENDA  (sprzątaczka)

KRYSTYNA ŁASZCZYCH  (intendentka)

WALDEMAR ŁASZCZYCH  (konserwator)

SABINA WŁODARCZYK  (sprzątaczka)

TERESA KALISZEWSKA  (woźna oddziałowa)

SYLWIA CICHA (woźna)

DOROTA PIERZCHANOWSKA (pomoc kuchenna)

AGNIESZKA SUCHECKA (sprzątaczka)

 

RADA RODZICÓW 

 

▪ RENATA ORZOŁEK -PRZEWODNICZĄCA

▪ PIOTR MAJEWSKI - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

▪ JUSTYNA KISIEL - SKARBNIK

▪ MARZENA SZYMCZYK STRUNIAWSKA - SEKRETARZ    

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KL. IV- VI


Wiktoria Kaczyńska kl. 5a - przewodnicząca 
Paulina Cichocka kl. 6a - z - ca przew. 
Alicja Kwiatkowska kl. 5c - skarbnik 
Olga Boruch 5a - sekretarz

Sekcja muzyczna


- Karol Nowak
- Aleksander Cięża
r


Sekcja dekoratorska


- Alicja Kwiatkowska
- Klaudia Brzozowa
- Kamila Zera
- Ida Bakuła


Sekcja muzyczno rozrywkowa


- Paulina Cichocka
- Grądzik Aleksandra


Sekcja sportowa


- Filip Nalewajk
- Sebastian Walendziewski

 

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – RYSZARD GRZYB, SYLWIA WŁODARCZYK

 

BLOK WYCHOWAWCZY –  RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

▪ ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

▪ ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

▪ ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

▪ ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

▪ ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                      

 

OPIEKUNOWIE BIBLIOTEK KL. 0-III      CECYLIA WOJCIECHOWSKA, 

                                             KL. IV-VI     ANNA GRABOWSKA

 

ŚWIETLICA –  ▪ MAŁGORZATA BIAŁCZAK

                       ▪ SYLWIA WŁODARCZYK

 

ADMINISTRACJA SIECIĄ INFORMATYCZNĄ

 

DANUTA PRUSACZYK

 

OPIEKUN PRACOWNI INTERNETOWEJ – DANUTA PRUSACZYK

 

STRONA INTERNETOWA

 

http://www.zpokadz.edupage.org

 

e-mail

 

zpokadz@wp.pl

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
    Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 13
  • (029)761 80 82

Galeria zdjęć