Nawigacja

 • XIV Dzień Papieski - ,, Jan Paweł II- świętymi bądźcie"

  30.10.2014

           Dnia 15 października 2014r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji  XIV Dnia Papieskiego. Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem ,, Jan Paweł II- świętymi bądźcie".

           Był to wyjątkowy dzień, który przybliżył uczniom życie i przyniósł pamięć o Papieżu Polaku. Na długo zostanie w naszych sercach  i wyryje w nich trwały ślad. Ślad, który naznaczony będzie szacunkiem i wyrozumiałością dla drugiego człowieka.

           Montaż słowno- muzyczny przygotowali uczniowie klasy 3a pod kierunkiem p. Iwony Sobiech, s. Mirosławy Szaniawskiej, p. Wiesławy Zery. Narratorami byli rodzice uczniów: p. Barbara Sadłowska, p. Urszula Nalewajk oraz p. Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło. Prezentację multimedialną przygotowała p. Danuta Prusaczyk oraz uczeń kl. 6c  -  Kamil Dawid. Oprawę muzyczną do pieśni przygotowała p. Sylwia Jaworska, a nagłośnienie p. Ryszard Grzyb wraz z uczniami: K. Nowakiem i A. Ciężarem.

 • Dzień Edukacji Narodowej w klasach I-III

  30.10.2014

        13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, Samorząd Uczniowski klas I-III, przygotował dla swoich pań miłą niespodziankę. Każda z pań nauczycielek oraz panie z obsługi otrzymały dyplom z gratulacjami i podziękowaniami oraz słodki upominek. Samorząd przygotował również niespodziankę dla społeczności szkolnej w postaci gazetki szkolnej przedstawiającej panie nauczycielki za ich czasów szkolnych. Gazetka budziła ogromne zainteresowanie i zaciekawienie uczniów poszukujących swoich pań.

  Kochane Nasze Panie

  Dziękujemy za zapał i cierpliwość, które towarzyszą Wam w pracy.
  Doceniamy pasję i życiową mądrość, które przekazujecie wychowankom.
  Niech na Waszej twarzy zawsze gości uśmiech i nie opuszcza pogoda ducha,
  nawet wtedy, gdy uczniowie nie zawsze okazują się „aniołkami”.

   

  Samorząd Uczniowski

  Klas I-III

 • Potrzebna pomoc !!!

  30.10.2014

  W Glebie spalił się dom rodzinie Wioletty i Grzegorza Kita (8 osób). Wszelka pomoc mile widziana!
  Adres: Gleba 12
  Tel. 505 114 905

  Osoby chętne wesprzeć poszkodowanych w tym pożarze mogą przynosić różnego rodzaju rzeczy (dobrze zapakowane) do naszej szkoły w dniu 3 listopada2014r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

  Poszkodowani to:
  - małżeństwo w średnim wieku

  - dzieci:
    - 21 lat(dz)  - studiuje dziennie
    - 19 lat(chł)  - studiuje dziennie
    - 18 lat(chł)  - liceum
    - 14 lat(chł)  - gimnazjum kl. II
    - 13 lat(dz)  - gimnazjum kl. I

  oraz starszy pan (około 70 lat)

   

  W sprawie pomocy pogorzelcom kontaktować się z Opiekunem Szkolnego Koła CARITAS

 • Spotkanie Policjanta z uczniami klas 0-III

  29.10.2014

   

        9 października uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z policjantem panem Krzysztofem Kolatorem oraz panią Bożeną Boruch z Posterunku Policji w Kadzidle. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasi Goście zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci również mogły wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się i odpowiadały na zadawane pytania.
        Podczas spotkania pan Krzysztof i pani Bożena przekazali uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły ale również w internecie w kontaktach z obcymi,  podczas zabawy
        Policjanci poinformowali uczniów, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez internet, należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, nie należy przyjmować niczego od osób obcych. Te oraz wiele innych zasad zostały przypomniane dzieciom.

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego

   
         Spotkanie zorganizowały panie Beata Nalewajk,
         Magdalena Gwiazdowska, Natalia Chrostek

 • Spotkanie Policjanta z uczniami klas IV-VI

  28.10.2014

           24 października w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z policjantem panem Krzysztofem Kolatorem oraz z policjantką panią Bożeną Boruch.. Wzięli w nim udział uczniowie klas 4-6 wraz z nauczycielami. Na spotkaniu zostały poruszone takie tematy jak: bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, przestrzeganie prawa to obowiązek każdego ucznia.

           Uczniowie wysłuchali  pogadanki, które z ich zachowań i z zachowań innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Uczniowie zostali również zapoznani z podstawowymi prawami związanymi  z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej np. nagrywanie, robienie zdjęć  osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne. Wizerunek osoby również jest jej dobrem osobistym, a bezprawne jego rozpowszechnianie w tym przypadku dodatkowo godzi w godność osoby, przeklinanie w miejscu publicznym jest karane.

         Policjant poinformował także uczniów co grozi za łamanie prawa. Przedstawili podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego.

          Przypomnieli oni także  uczniom, że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, nie należy przyjmować niczego od osób obcych.  Uczniowie mieli także okazję do  zadawania pytań, na które prowadzący udzielał odpowiedzi.

         Spotkanie zorganizował pedagog szkolny p. Beata Nalewajk oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego kl. IV-VI pani Sylwia Włodarczyk i pan Ryszard Grzyb.

   Pamiętaj - zastanów się zanim coś zrobisz, bo jesteś odpowiedzialny za każdy swój czyn.!!!

 • 28.10.2014

  Moduł Dokumenty szkolne został zmodyfikowany

 • Uczymy się ratować!!!

  27.10.2014

    Dnia 23 października 2014r w Oddziałach Przedszkolnych ZPO w Kadzidle kontynuowano cykl spotkań w ramach akcji Bezpieczna Szkoła. Po udanej , wrześniowej Paradzie Bezpieczeństwa ulicami Kadzidła i spotkaniu z Komisarzem Kurpikiem w październiku, nastał czas na przeprowadzenie praktycznego szkolenia wśród dzieci i rodziców.  Tego dnia rodzice  zerówkowiczów wraz ze swoimi  pociechami  brali udział w programie edukacyjnym „ Ratujemy i uczymy ratować”. Pod czujnym okiem p. Małgosi Białczak poznawali  zasady udzielania pierwszej pomocy i prawidłowej resuscytacji. Rodzice i dzieci uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze minuty w razie wypadku oraz jak zachować się, aby w sytuacji zagrożenia udzielić pomocy we właściwy sposób.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

  ( opracowanie i zdjęcia Halina Cichoń )

 • Zajecia z dialektu kurpiowskiego w ZPO w Kadzidle

  27.10.2014

    Pierwsze w historii kurpiowszczyzny zajęcia z kurpiowskiego dialektu literackiego rozpoczęły się od września tego roku w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.

    Przypomnijmy, że na prośbę wójta Dariusz Łukaszewskiego  Związek Kurpiów we współpracy z  MSCDN w Ostrołęce zorganizował  szkolenie dla nauczycieli naszej gminy, przygotowując  ich do pracy z uczniami w tym zakresie. Zasady dialektu kurpiowskiego, opracowanego przez  profesora Jerzego Rubacha wprowadzali zasłużeni  i wybitni fachowcy, językoznawcy oraz regionaliści.

    Gmina Kadzidło jako pierwsza spośród gmin kurpiowskich przejdzie do historii jako ta, która wprowadziła nauczanie dialektu kurpiowskiego w nowej formie  zajęć  dodatkowych w swoich szkołach.

    Wśród uczestników zajęć w naszej szkole są uczniowie-pionierzy z klas 3a, 4b i 4c. Grupa jest dość liczna , dlatego spotkania odbywają się w dwóch grupach.  Nauka dialektu połączona jest  z edukacją regionalną ( poznanie obyczajów, gwary, pieśni, tańców  i  historii regionu ). Uczniowie  przyswajają zasady i reguły głosek, które występują w naszym  języku, ale w dialekcie kurpiowskim maja inną wymowę. Poznali już samogłoski , nie występujące w literackim języku polskim ( å – tylne, é – kreskowane, ë – szwę, Ϊ ) . Nauczyli się stosować te litery w pisowni kurpiowskiej oraz ich wymowę .

    Mam nadzieję, że wykształcę  i zaszczepię w tych młodych ludziach prawdziwą świadomość przynależności do naszego pięknego regionu kurpiowskiego , wpłynę na rozwój ich zainteresowań tradycjami , kulturą  i historią rodzinnej miejscowości  i choć w niewielkim stopniu wpłynę na ich zaangażowanie w życie własnego środowiska.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

  ( Opracowanie i zdjęcia  Halina Cichoń )

 • Dzień Edukacji Narodowej

  20.10.2014

      Dzień 14 października jest wyjątkowy w każdej szkole.To data szczególna.W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela.Nie bez powodu, bo z tej okazji uczniowie mogą obdarować swoich nauczycieli kwiatami i życzeniami dziękując za ich trud i wysiłek.
      W naszej szkole uroczysta akademia dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły odbyła się 13 października.Przygotowali ją uczniowie klasy 5a pod kierunkiem swojej wychowawczyni p.Haliny Lesińskiej. Zgromadzeni na sali pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły obejrzeli ,na tle ciekawej scenerii,humorystyczne przedstawienia:Skąd wziął się nauczyciel na świecie oraz Jak odróżnić w szkole nauczyciela od ucznia. Poszczególne sceny przedstawienia przeplatane były ciekawymi aranżacjami muzyczno-tanecznymi przygotowanymi pod kierunkiem nauczycielki muzyki p. Sylwii Jaworskiej.Uczeń Łukasz Gwiazdowski zaprezentował własną kompozycję poświęconą swoim pedagogom.Na koniec swojego występu dziewczęta i chłopcy wyśpiewali swoim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia.
      W części oficjalnej pani dyrektor Ewa Bednarczyk podziękowała uczniom kl. 5a za piękny występ, a wszystkim nauczycielom złożyła najlepsze życzenia. Do życzeń dołączyli się też zaproszeni goście:Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski,ksiądz dziekan Ryszard Kłosiński oraz przedstawiciele Rady Rodziców wręczając kwiaty na ręce dyrekcji szkoły.Uroczystość przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze, a jak zaprezentowali się uczniowie można przekonać się oglądając zdjęcia z uroczystości zamieszczone w albumie fotograficznym. Dekoracje przygotowane we współpracy z nauczycielką plastyki p.Danutą Prusaczyk.

 • „Święto Jesieni” - Impreza plenerowa z Sadowniczy.Pl -18.10.2014

  11.10.2014

    „Święto Jesieni”  - Impreza plenerowa z Sadowniczy.Pl -18.10.2014

  Tego dnia 10% naszego obrotu przeznaczymy na prace remontowe sali nr 14 w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.

  Przebieg imprezy:

  9.00 – Powitanie
  10.00 –  „Rośliny miododajne”
  11.00  – Występ rodzinnego zespołu muzycznego
  12.00  – Pokaz cięcia drzewek owocowych
  13.00 – „Nowości w ogrodnictwie”
  14.00 - Ogłoszenie laureatów konkursu „Jesienne pyszności”  i wręczenie nagrody

  Ponadto w programie imprezy:
  - Degustacja dań konkursowych
  - Możliwość rozmów z konsultantami
  - Ekspozycja projektów i wizualizacji ogrodów
  - Stoiska uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle z wyrobami pt. „Smaki jesieni”
  - Kosze z owocami
  - Kiełbaska z grilla
  - Konkursy dla najmłodszych

  Impreza plenerowa odbędzie się na terenie firmy Sadowniczy.pl w Kadzidle 41
  Serdecznie Zapraszamy !

  Zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów gotowania do wzięcia udziału w konkursie „Jesienne pyszności”. Przewidziano atrakcyjną nagrodę rzeczową !!!
  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa w konkursie gospodyń pt.”Jesienne pyszności” pod nr 660771131

 • Uczniowie ZPO w Kadzidle biorą udział w kolejnej edycji nauki pływania.

  06.10.2014

         Dzięki owocnej współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a Uczniowskim Środowiskowym Klubem Sportowym uczniowie klasy   III a, III b, III c i III d ZPO w Kadzidle ( łącznie 80 uczniów),  biorą udział w kolejnej edycji nauki pływania.

         Zajęcia odbywają się w piątki na pływalni Aquarium w Ostrołęce. Każdy uczeń odbiera bezpłatnie 10 dwugodzinnych lekcji, zakończonych wręczeniem dyplomu potwierdzającego nabyte umiejętności.

         Kurs pływacki zakończy się w listopadzie 2014r. Uczniowie są bardzo szczęśliwi, zadowoleni i z wielką radością pobierają lekcje nauki pływania.

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego

 • Opłaty za zupy za miesiąc październik 2014r

  01.10.2014

  Opłaty za zupy za miesiąc październik 2014r - 26,40

 • Godziny pracy pedagoga szkolnego

  29.09.2014

  Godziny pracy pedagoga szkolnego

  Dzień tygodnia

  Godziny

  Rodzaj zajęć

  Poniedziałek

   

  8.00 – 12.00

   

   

   

   

  Indywidualne rozmowy z uczniami i nauczycielami.

  Godziny wychowawcze z zespołem klasowym.

  Zajęcia indywidualne z  arteterapii.

  Zajęcia wyrównawcze.

  Kontakt z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (OPS, PPP –P, Policją, GKRPA itp.).

  Kontakty z rodzinami uczniów (wywiady w domach, rozmowy telefoniczne).

  Rozpoznanie najistotniejszych problemów w szkole.

  Rozmowy indywidualne z rodzinami uczniów.

  Zgłaszanie dzieci na badania bieżące i kontrolne po uzgodnieniu z rodzicami.

  Indywidualne rozmowy z nauczycielami dotyczące bieżących problemów uczniów.

  Indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i nie tylko.

  Wyjścia w teren w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów.

  Interwencje z pracownikiem socjalnym w rodzinach .

  Wyjazdy na szkolenia i konferencje.

  Udział w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w OPS.

  Inne zadani wynikające z arkusza organizacyjnego.

  Wtorek

   

  8.00 – 12.30 

   

   

   

   

   

  Środa

   

  7.40 – 9.40

   10.35 – 12.35

   

   

   

   

     

        

  Czwartek

   

  8.00 – 12.00     

   

   

   

   

   

   

     

   

  Piątek

   

  8.00 – 10.30

  11.30 – 12.30

   

  Pedagog szkolny Beata Nalewajk

 • Z pielgrzymką do Rostkowa

  29.09.2014

  20 września 2014 roku kilka tysięcy dzieci przybyło do Rostkowa - miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki, w pieszej pielgrzymce z Przasnysza, aby uczcić swego patrona. Ich wędrowaniu i modlitwie towarzyszyły słowa: "Jestem dzieckiem Boga".

  Pielgrzymka rozpoczęła się przy kościele farnym w Przasnyszu - świątyni, w której św. Stanisław Kostka przyjął sakrament chrztu św.

  Na placu przed kościołem farnym w Przasnyszu ok godz. 10 zebrały się dzieci, a wśród nich uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, księżmi i katechetami.

  Po zawiązaniu wspólnoty koło godz. 11 na szlak wyruszyły pierwsze grupy pielgrzymów. Na czele pielgrzymki, między dziećmi z Przasnysza, szedł biskup diecezji płockiej Piotr Libera.

  - Dziękujemy, że jesteście! Idźcie z Bogiem do Rostkowa, do św. Stanisława! - tak pozdrawiali nas - młodych pielgrzymów mieszkańcy Przasnysza.

  Koło południa wraz z pierwszymi grupami młodych pątników weszliśmy do Rostkowa i przy kościele przeszliśmy przez Bramę św. Stanisława Kostki.

  O 13.00 na placu przed sanktuarium odbyła się Msza św., której przewodniczył. biskup płocki Piotr Libera, a kazanie wygłosił ks. Kacper Malicki.

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego

 • Na pielgrzymim szlaku do Dąbrówki

  27.09.2014

  Dnia 14 września 2014 roku  w niedzielę o godzinie 7.00 spod kościoła parafialnego w Kadzidle wyruszyła grupa pątników na pielgrzymi szlak do Dąbrówki. Mieliśmy do przebycia około osiemnastu kilometrów .

  Na trud pielgrzymowania pobłogosławił nas ks. proboszcz kanonik Ryszard Kłosiński i ruszyliśmy w drogę.

  Ogółem z parafii p.w. Świętego Ducha w Kadzidle wędrowało ponad 200 osób w tym czterdziestu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: ks. Markiem Ulatowskim, p. wicedyrektor Anną Mikulską, p. Martą Szymańską- Ledną, s. Mirosławą Szaniawską i p. Wiesławą  Zerą.

  Podczas drogi i na postojach panowała miła i serdeczna atmosfera. Nasi uczniowie troszczyli się wzajemnie o siebie oraz o starsze osoby wędrujące z nami.

  Do Dąbrówki doszliśmy jako druga grupa  około godziny 12.00. Tam zostaliśmy serdecznie powitani przez  Kustosza  Sanktuarium ks. proboszcza  Stanisława Grosfelda.

  O godzinie 13.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył  ks. Zbigniew Jaroszewski – proboszcz z Myszyńca.

  Po zakończonych uroczystościach odpustowych około godz. 15.00 uczniowie wraz z opiekunami autobusem wrócili do Kadzidła.

  Zapraszamy do Albumu fotograficznego

 • 28.09.2014

  Moduł Dokumenty szkolne został zmodyfikowany. Zostały dodane nowe oraz zaktualizowane stare programy - Profilaktyczny i Wychowawczy, zaś pedagog szkolny udzieliła rodzicom kilka cennych rad.

 • Informacja dla rodziców

  27.09.2014

  Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce "Dokumenty szkolne" ukazały się nowe pliki:

  - Program Profilaktyki ( OD ROKU SZK. 2012/2013 DO 2015/2016) - Aneks 1
  - Program wychowawczy ( OD ROKU SZK. 2012/2013 DO 2015/2016)- aktualizacja

  - RADY DLA RODZICÓW - Wpisał: Beata Nalewajk - pedagog szkolny

 • Kalendarium badań diagnostycznych w r. szk. 2014/2015

  25.09.2014

  Kalendarium badań diagnostycznych w r. szk. 2014/2015

  • wrzesień 2014r. diagnoza wstępna wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów w klasach IV - VI oraz w klasach O - III
  • 01.2015r. sprawdzian wewnętrzny j. ang. I j. niem. kl. VI
  • 01.2015r.- próbny sprawdzian klas VI
  • kwiecień 2015r. informacje o gotowości szkolnej- oddziały przedszkolne
  • 01.04.2015r.- sprawdzian kl. VI
  • 05.2015r. sprawdzian zewnętrzny dla kl. III
  • 05.2015r. sprawdzian wewnętrzny kl. I - V ( bez kl. III)
 • Uroczystości i imprezy szkolne kl. I-III

  01.09.2014r. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
  11.10.2014r. Akademia z okazji DEN
  24.10.2014r. Ślubowanie klas I
  11.11.2014r. Akademia z okazji Święta Niepodległości
  15.10.2014r. Dzień Papieski Jan Paweł II- świętymi bądźcie.
  28.11.2014r. Andrzejki
  06.12.2014r. Mikołajki
  19.12.2014r. Jasełka
  21.01.2015r. Dzień Babci i Dziadka
  21.03.2015r. Powitanie Pierwszego Dania Wiosny
  22.04.2015r. Dzień Ziemi
  03.05.2015r. Akademia Konstytucji 3 Maja
  26.05.2015r. Dzień Rodziny
  01.06.2015r. Dzień Dziecka
  03.06.2015r. Dzień Patrona
  06.2015r. Pożegnanie klas III

 • Uroczystości i imprezy szkolne IV- VI

  25.09.2014

  Uroczystości i imprezy szkolne IV- VI

   

  01.09.2014r. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

  13.10.2014r. Dzień Edukacji Narodowej

  10.10.2014r. Dzień Papieski

  7.XI.2014r. Rocznica Odzyskania Niepodległości

  5.12.2014r. Mikołajki

  18.12.2014r. Jasełka

  15.01.2015r. Zabawa choinkowa

  13.02.2015r. Walentynki

  20.03.2015r. Pierwszy Dzień Wiosny

  31.03.2015r. Apel Wielkanocny

  22.04.2015r. Dzień Ziemi

  03.05.2015r. Święto Konstytucji 3 Maja

  01.06.2015r. Dzień Dziecka

  03.06.2015r. Dzień Patrona

  24.06.2015r. Pożegnanie klas VI

  26.06.2015r. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, 07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć