Nawigacja

 • Szkoła witała gości.

  07.04.2016

          Dnia 24.02 o godz. 900 ZPO w Kadzidle gościła żołnierzy - weteranów wojennych misji w Afganistanie i Iraku. Obecny wśród nich był uczestnik walk w obronie City Hall w Karbali. Weterani zaprezentowali umundurowanie, broń i sprzęt niezbędny do pełnienia misji w tych niespokojnych regionach świata. Uczniowie klas 5 i 6 mogli zadawać pytania, fotografować się z żołnierzami, przymierzyć ciężkie wyposażenie.

          Taka rozmowa z uczestnikami misji to bardzo ciekawa i pouczająca lekcja historii.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Przywozy i odwozy w Rekolekcje Wielkopostne

  03.03.2016

  Rekolekcje Wielkopostne

  11.03.2016r.  (piątek)

   

  Przywozy

  BEZ ZMIAN

   

  Odwozy

  PKS  (op. Struniawska Aneta)

  10.50 -  Grale, Golanka ( przy p. Niedźwieckich, skrzyżowanie na Płoszyce, przy świetlicy, przy sklepach i następne przystanki), Czarnia, Brzozowa

  11.30 - Sul, Golanka,

   

  PKS (op. G. Zaniewska)

  10.50 - Tatary

  11.15 - Kuczyńskie, Strzałki

   

  Kierowca p. Sławomir Grzyb  (op. Koziatek Barbara)

  10.50 - Piasecznia

  11.10 - Brzozówka

   

  Kierowca p. Krzysztof Duszak (op.Duszak Sylwia)

  11.10 - Siarcza Łąka, Jazgarka, Todzia, Klimki

 • Drodzy Rodzice!

  25.02.2016

  Drodzy Rodzice!

          Od 1 marca 2016 r. rozpoczyna się nabór dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich, trzyletnich, dwuipółletnich do Przedszkola Samorządowego w Kadzidle oraz dzieci sześcioletnich, pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kadzidle. Oferujemy, oprócz zajęć obowiązkowych, zajęcia z terapeutą pedagogicznym dla dzieci z trudnościami w nauce, warsztaty dla rodziców wg zgłoszonych potrzeb, pomoc pedagoga i logopedy. Dla dzieci jest możliwość dowozów i odwozów autobusami szkolnymi. Zapewniamy opiekę w drodze od autobusu do szkoły i przedszkola oraz ze szkoły i przedszkola do autobusu (odprowadzamy dzieci na odwozy). Konieczna jest tylko Państwa zgoda.

        Istnieje możliwość pobytu dzieci młodszych (oprócz sześciolatków) w Przedszkolu Samorządowym w Kadzidle nie tylko w godz. 6.30 do 17.00, ale również od godz. 12-tej– 13.00-tej do 17–tej. W razie pytań prosimy kontaktować się z panią dyrektor Ewą Bednarczyk  lub panią wicedyrektor Lucyną Bakułą.

         Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły od 1 marca 2016 r.- nie wymagane jest zaświadczenie o dochodach. ( Wnioski przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego, jak również zgłoszenie do klasy I).

               Serdecznie zapraszamy -  Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy.

 • Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice dziecka sześcioletniego!

  Szanowni Państwo - Drodzy Rodzice dziecka sześcioletniego!

        Według obowiązującej podstawy programowej dzieci sześcioletnie w szkole  - w klasie pierwszej uczą się czytania, pisania, liczenia, w wymiarze tym zupełnie początkowym. Pierwszoklasiści  potrafią na koniec roku przeczytać proste słowa, liczyć w zakresie dwudziestu.

         Drodzy Rodzice! Nauczyciele pracujący z Waszymi dziećmi sześcioletnimi, prowadzą tak zajęcia, aby zachować wyjątkowość dziecka przy jednoczesnym wdrażaniu go do funkcjonowania w  klasie pierwszej.

         Obecnie dzieci znacznie szybciej osiągają zdolność poznawczą do uczeni się na sposób szkolny, mają większą możliwość adaptacji do nowych sytuacji, a więc wcześniej są gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego .

         Podstawa programowa nauczania początkowego  i wychowania przedszkolnego zakłada, że część czasu sześciolatka w szkole ma być spędzona na zajęciach dydaktycznych, część na zabawach, w tym zabawach na podwórku, placu zabaw czy boisku szkolnym.

         Nauczyciel pracujący z dzieckiem pięcioletnim w oddziale przedszkolnym czy grupie w przedszkolu, zna dziecko, ponieważ pracuje z nim przez cały rok, przygląda się jego rozwojowi i przekazuje na bieżąco rodzicom wyniki przeprowadzonych diagnoz częściowych. Jeśli pojawiają się wątpliwości, to są one sygnałem dla rodzica do uzyskania pogłębionej diagnozy.

         Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, że zarówno arkusz diagnozy gotowości szkolnej z przedszkola czy oddziału przedszkolnego, jak i diagnoza wykonana w ośrodku psychologiczno-pedagogicznym, stanowią dla rodzica jedynie wskazówkę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu przez sześciolatka nauki w szkole.

         Kluczem do efektywnego rozwoju dziecka jest harmonijność - rozumiana jako równowaga w rozwoju poszczególnych sfer: intelektualnej, emocjonalno-społecznej, fizycznej. Najskuteczniejszą strategią dla ucznia – dziecka sześcioletniego jest dawanie przykładu oraz wspólne rozwiązywanie  problemów  w grupie rówieśniczej.

        Szkoła wraz z rodzicami ma wypracowane strategie uczenia. Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie poznają konsekwencje swojego postępowania i jednocześnie nabywają umiejętności alternatywnego zachowania.

        Nauczyciele w pracy  z dzieckiem sześcioletnim rozwijają jego zainteresowania, pokazują mu korzyści wynikające z opanowania różnych aktywności, co jest kluczem do sukcesu.

        Sytuacje szkolne dostarczają dziecku wielu okazji do uczestniczenia w różnorodnych ćwiczeniach , które stymulują jego rozwój.  Zadania realizowane w szkole są dostosowane do jego zainteresowań i możliwości.

        Nauczyciele doceniają wysiłek i osiągnięcia każdego ucznia, szczególnie w sytuacji, kiedy dziecku uda się  wykonać coś, co jest dla niego trudne, czyli, np.  umiejętność współpracy z innym dzieckiem, cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej, czy powstrzymywanie się od przerwania nauczycielowi.

        Pochwała ucznia utrwala w nim pożądane zachowania. Dzięki doświadczeniom szkolnym uczniowie mają szansę powstrzymać się  w przyszłości od zachowań ryzykownych,  uczą się przestrzegania zasad – wiedzą , co wolno im, a czego nie mogą robić. Nauczyciele  konsekwentnie pilnują, aby dziecko w tych granicach funkcjonowało, ponieważ dzieci mają naturalną tendencję do testowania  granic- sprawdzania, czy wprowadzone wcześniej zasady ciągle obowiązują.

  Szanowni Państwo! Dzieci sześcioletnie już dziś z radością oczekują, że od września rozpoczną zajęcia w swojej grupie rówieśniczej - w klasie pierwszej.

  Drogi Rodzicu!

  Pozwól dziecku na doświadczenie konsekwencji tego, co robi – zarówno przyjemnych, jak i przykrych. Aby dobrze rozwijać, potrzebne jest doświadczenie .

  Pozwól dziecku na eksperymentowanie i ciekawość- to rozwija.

       ♦ Nie strasz szkołą! Rozmawiaj o szkole.

  Wspieraj, ale nie wyręczaj. Pomóż dziecku w dostosowaniu się do wymogów szkolnych, w tworzeniu motywów, budowaniu samodzielności.

  Schowaj swoje ambicje, do kieszeni! Dziecko nie jest tobą! Zwyczajnie mu zaufaj.

  Mądrze motywuj! Doceniaj osiągnięcia.

  Kochaj i akceptuj! Bezwarunkowo i zawsze- twoje dziecko musi czuć się przy Tobie bezpiecznie.

  Szkoła Twojego dziecka jest zupełnie inna niż Twoja!

  Cóż- czasy się zmieniają !!!

  Zrozum! Malec idzie do szkoły, by się uczyć, a nie po to, by od samego początku być we wszystkim najlepszy. Wczuj się w jego położenie.

  Bądź wyrozumiały! Dziecko odreagowuje stres szkolny, a marudzenie, grymasy i kapryszenie są tylko wyrazem chwilowego obniżenia nastroju, a nie złej woli.

      Dziecko też ma prawo być zmęczone.

  DYREKTOR I NAUCZYCIELE
  ZPO W KADZIDLE

 • Kadzidlanki finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

  14.02.2016

  Joanna Gramadzka - uczennica klasy VI b i Paulina Gerej - uczennica klasy VI d Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, zostały finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Konkurs, organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, przebiegał w trzech etapach.

  To niewątpliwy sukces uczennic i ich nauczycielki języka polskiego, Iwony Gałązki, a przede wszystkim szkoły. Szkoda, że finaliści nie mają tak szerokich uprawnień jak laureaci. Dziewczęta muszą tak czy inaczej przystąpić do sprawdzianu szóstoklasistów, ale ich sukces będzie odnotowany na świadectwie jako wyjątkowe osiągnięcie ucznia. Dodatkowo, będąc finalistkami konkursu kuratoryjnego, mają możliwość ubiegania się o stypendium. W województwie mazowieckim, aby zostać finalistą w III etapie trzeba zdobyć aż 60% punktów, a laureatem zostaje dopiero ten uczeń, który w końcowej rozgrywce osiągnie pułap 80% punktów.

 • Pierwsze Dekanalne Spotkanie Nauczycieli i Wychowawców w Kadzidle

  09.02.2016

       Dnia 27 stycznia 2016 roku w dekanacie kadzidlańskim odbyło się Spotkanie Nauczycieli i Wychowawców z J. Eksc. Ks. Bp. Tadeuszem Bronakowskim oraz Ks. dr. Zbigniewem Pyskło – Diecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców.

       Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa i ks. Dyrektora.

       Po Mszy Świętej Dostojni Goście w towarzystwie ks. dziekana kan. Ryszarda Kłosińskiego oraz p. dyrektor Ewy Grażyny Bednarczyk przeszli do budynku Zespołu Placówek Oświatowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle na dalszą część uroczystości.

      O godzinie 19.00 uczniowie Szkoły Podstawowej powitali zaproszonych  gości: ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego, ks. dr. Zbigniewa Pyskło, ks. dziekana Ryszarda Kłosińskiego, skarbnika Urzędu Gminy Kadzidło p. Bożenę Grzyb, dyrekcje szkół, kapłanów, rady pedagogiczne, pracowników obsługi.

     W dalszej części uroczystości uczniowie naszej szkoły wykonali koncert kolęd i pastorałek. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali kolędę pt. „Anioł pasterzom mówił…”.

     Następnie pani dyrektor Ewa Bednarczyk złożyła życzenia noworoczne Gościom, wraz z p. Bożeną Grzyb i p. Bogusławą Jaksiną wręczyły prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego J. Eksc. Ks. Bp. Tadeuszowi Bronakowskiemu i Ks. dr. Zbigniewowi Pyskło, a uczniowie rozdali wszystkim zebranym ręcznie wykonane karty bożonarodzeniowe.

     Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup w przemówieniu skierował swoje słowa do nauczycieli i wychowawców w związku z trwającym obecnie Rokiem Miłosierdzia, natomiast Ksiądz Dyrektor złożył serdeczne i pełne miłości płynącej ze żłóbka Dzieciątka Jezus życzenia noworoczne.

     Goście z Łomży wręczyli obecnym na uroczystości książki pt. „ Nowe życie w Chrystusie. 150 lecie chrztu Polski. Wychowawcy miłosierni jak Ojciec”.

     Po akademii wszyscy przeszli do świetlicy szkolnej na słodki poczęstunek.

    Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć, podziękowań oraz wpisów do księgi pamiątkowej szkoły.

  Opracowała: Marta Szymańska-Lenda

 • Są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku czyli Święto Babci i Dziadka w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle

  28.01.2016

  Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków.

  W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych

  Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

  W dniach 21 i 22 stycznia w szkole odbyły się wspaniałe imprezy

  Wychowawczynie klas pierwszych (Halina Cichoń, Anna Mielnicka, Iwona Sobiech, Mariola Krystian, Bożena Kwaśniewska) wraz z dziećmi składały serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W swojej pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci przygotowały programy artystyczne. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, skecze i filmiki związane tematycznie z tymże świętem.

  Oprócz montażu słowno-muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków

  Nie mogło zabraknąć elementu ludowego, podczas którego mali uczniowie prezentowali swoje umiejętności w tańcach i piosenkach kurpiowskich. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali woje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja jak co roku dopisała. Rodzice przygotowali dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy oraz herbaty. Na koniec uroczystości dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie.

 • Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka - klasy IV-VI.

  18.01.2016

  18 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. W naszej szkole Dzień Puchatka zorganizujemy 20 stycznia (środa).

      

  W związku z tym tego dnia:

  1/. obowiązuje strój w Puchatkowych kolorach - czerwono-żółtych (komisja będzie zliczać w każdej klasie liczbę uczniów tak ubranych),
  2/. każda klasa powinna zorganizować głośne czytanie fragmentów książek o Puchatku w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom- z takiej akcji należy zrobić plakat (informujący co czytano i podpisy uczniów) oraz 3- 5 zdjęć i przekazać to do biblioteki ,
  3/. każdy uczeń narysuje pracę w ramach bibliotecznego konkursu plastycznego  Kubuś Puchatek i jego przyjaciele (prace wykonane techniką dowolną powinny być dostarczone do biblioteki najpóźniej w piątek 22 stycznia),
  4/. każda klasa zorganizuje przed swoją salą dekoracje związane z Kubusiem Puchatkiem (komisja będzie za to przyznawać punkty),
  5/. mile widziane i oddzielnie punktowane będą też MASKOTKI, szczególnie Puchatka i jego przyjaciół (ale mogą to być też inne misie) oraz wystawa książek o Kubusiu Puchatku.


   

  SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY.

 • 12.01.2016

  W związku z organizowanymi w dniu 20.01.2016 badaniami wzroku w Ośrodku Zdrowia w Kadzidle zwrócono się do nas z prośbą o zamieszczenie na terenie Szkoły oraz dodatkowo na stronie internetowej informacji na temat organizowanych badań. Oto w/w informacja:

  ZAPRASZAMY NA  BADANIE WZROKU
  I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
  (PROFILAKTYKA JASKRYI ZAĆMY)


         W dniu: 20.01.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kościuszki 15 w Kadzidle w godzinach od 09:00 do 11:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.


  Zapisy telefonicznie (29)761-88-83

  Koszt badania ostrości wzroku  koszt 5 zł
  Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego  koszt 10 zł


  Zapisy prowadzone będą do dnia 20.01.2016r.
  Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

  Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)


  Serdecznie zapraszamy
  OKO  LUX Sp. z o.o.

 • UWAGA!!! ODDAJ SWÓJ GŁOS W PLEBISCYCIE!!!

  07.01.2016

  „Tygodnik Ostrołęcki” ogłosił plebiscyt „Sportowiec roku 2015” a w nim „Sportowiec roku 2015 – Junior”, w którym to startują dwie uczennice naszej szkoły.

  http://www.to.com.pl/plebiscyt/sportowiec-roku-2015-junior,31967,t,id.html

  Zwracamy się z prośbą o czynne włączenie się w udział w plebiscycie i oddanie głosu na nasze sportsmenki. Oto adresy stron www na których można oddać głosy.

  Alicja Nalewajk

  http://www.to.com.pl/plebiscyt/karta/alicja-nalewajk-zpo-kadzidlo,31967,1506913,t,id,kid.html

  Olga Boruch

  http://www.to.com.pl/plebiscyt/karta/olga-boruch-zpo-kadzidlo,31967,1506911,t,id,kid.html

 • "Jasełka" klas 0-III w ZPO w Kadzidle

  07.01.2016

  ( relacjonuje Cecylia Tańska )

       Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów i pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku.

       22 grudnia 2015 r. w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, uczniowie klas 0-III, obsługa szkoły oraz rodzice, aby wspólnie wejść w magiczny czas Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy 3c pod opieką p. Cecylii Tańskiej i s. Mirosławy Szaniawskiej przygotowali jasełka, które przybliżyły tematykę znaną nam wszystkim - narodziny Jezusa w Betlejem. Zdolni aktorzy i wokaliści zadbali o wprowadzenie publiczności w świąteczny i miły nastrój przy żłóbku Boskiej Dzieciny. Pani Beata Nalewajk pomogła wyczarować piękną i świąteczną dekorację. Aktorstwo uczniów zostało nagrodzone gromkimi brawami.

       Na zakończenie pani wicedyrektor Lucyna Bakuła złożyła wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.

 • Notatka z wycieczki

  26.12.2015

  W przeddzień mikołajek, dzięki  naszym kochanym rodzicom udaliśmy się na wycieczkę do Ostrołęki. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od  krótkiego spaceru uliczkami miasta, gdzie odwiedziliśmy pomnik Janusza Korczaka- przyjaciela wszystkich dzieci. Następnie udaliśmy się do rozgłośni  radiowej Radia Oko. Tam poznaliśmy pracowników radia: p. Piotra Grzyba- reportera i specjalistę  do spraw promocji , p. Ewę Krupkę – prokurenta zarządu oraz p. Martę Mierzejewską – reportera  i prezentera  muzycznego. Gospodarze opowiedzieli nam historię powstania i działalności redakcji , gdzie mogliśmy podziwiać niezliczoną ilość pucharów i trofeów zdobytych przez pracowników radia. Wspólnie czytaliśmy wiersz Juliana Tuwima pt. „ Ptasie radio”, podczas którego  „zamienialiśmy się” w jego bohaterów. Ogromnym wyzwaniem było również czytanie zdań kształtujących prawidłową wymowę i dykcję np.: „A cóż, że cesarz ze Szwecji”, „Matka tka i tatka tka, a tkaczka czka i też tam tka”, „Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia”.

  Jednak największą frajdę sprawiło nam nagranie radiowe „na żywo”, gdzie mogliśmy opowiedzieć o sobie, naszej szkole i pozdrowić naszych najbliższych. Mogliśmy również sprawdzić się jako prawdziwi reporterzy, zapowiadając prognozę pogody i utwory muzyczne.

  Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy upominki- zakładki do książek, które będą przypominały nam tą wspaniałą przygodę.

  Następnie udaliśmy się do sali zabaw „Urwis”, gdzie pod okiem naszych opiekunów mogliśmy do woli korzystać ze wszystkich atrakcji: labiryntów, zjeżdżalni, basenów z piłeczkami, pojazdów i wielu innych. Największą niespodzianką okazała się jednak wizyta Świętego Mikołaja, który pomimo przeszkód z saniami (z powodu braku śniegu płozy musiał wymienić na koła) dotarł do nas i każdemu wręczył mały upominek.

  Na zakończenie naszej sobotniej przygody udaliśmy się do pizzerii „Da Grasso”, gdzie zjedliśmy przepyszną pizzę.

  Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni niezapomnianych wrażeń, wróciliśmy do Kadzidła, gdzie czekali na nas stęsknieni  rodzice.

  Dziękujemy!

  Uczniowie klasy 2b, 2c, 2d,2f

  z  Wychowawczyniami

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

   

 • Akcja pt. "Dzień Głosnego Czytania"

  23.11.2015

  Dzień głosnego czytania

  Dnia 13 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się akcja pt. "Dzień Głosnego Czytania" połączona ze zbliżającym się Świętem Pluszowego Misia. Utwory o przygodach Kubusia Puchatka czytał ks. Marek Ulatowski. Całość uroczystości połączonej z zabawami i śpiewem przygotowała p. Cecylia Wojciechowska

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Powitanie jesieni klas 1c i 1e

  10.11.2015

        Uczniowie klas 1c i 1e z Zespołu Placówek Oświatowych z Kadzidła uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Parciaki. Zwiedzili ścieżkę edukacyjną "Z lasem za Pan Brat" położoną w okolicach Krasnosielca. Przewodnikiem była pani Hanna Kępczyńska - specjalista od edukacji w nadleśnictwie, która w ciekawy sposób (stosując gry i zabawy) przekazała informacje dotyczące lasu.
        Kolejnym punktem wyprawy było ognisko integracyjne w Nadleśnictwie Parciaki z poczęstunkiem (kiełbaski, pieczywo, soki, cukierki). Wszyscy uczestnicy wycieczki - uczniowie i ich wychowawcy serdecznie dziękują za możliwość poznania ciekawych miejsc, połączonych z edukacją ekologiczną i miłym spędzeniem czasu.
           Dziękujemy bardzo Pani Barbarze Bączek - Radnej Gminy Kadzidło oraz Panu Dariuszowi Łukaszewskiemu - Wójtowi Gminy Kadzidło za okazaną życzliwość.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Wizyta uczniów ZPO w Kadzidle w Radiu OKO ( 88,5 FM )

  10.11.2015

  Dnia 07 listopada 2015 r uczniowie ZPO w Kadzidle - klasy 1a i 1b wraz z opiekunami ( H. Cichoń, B. Kwaśniewską, M. Gwiazdowską, E. Cichoń), odwiedzili rozgłośnię radiową Radio OKO znajdującą się w Ostrołęce na ul. Korczaka 4. . Tam zapoznali się z pracownikami radiowymi p. Piotrem Grzybem , reporterem i specjalistą od spraw promocji , p. Ewą Krupką – prokurentem zarządu oraz p. Martą Mierzejewską – reporterem i prezenterem muzycznym. Gospodarze opowiedzieli historię powstania i działalności redakcji , oprowadzili grupę po całym budynku oraz zaznajomili z przeznaczeniem każdego studia. Wspólnie z dziećmi czytali wiersz Juliana Tuwima pt. „ Ptasie radio”. Uczniowie podziwiali puchary i trofea, jakie zdobyli pracownicy Radia „OKO” na ogólnopolskich zawodach żeglarskich dziennikarzy i innych. Niemałych trudności nastręczyło czytanie zdań przez chętne osoby , kształtujących prawidłową wymowę i dykcję typu: „ A cóż, że cesarz ze Szwecji”, „ Matka tka i tatka tka, a tkaczka czka i też tam tka” , „ Bezczeszczenie cietrzewia cieszy moje czcze trzewia”.

  Odwiedzający redakcję uczestniczyli również w nagraniu radiowym „ na żywo” opowiadając o sobie, swojej rodzinie i szkole , odśpiewali wspólnie piosenkę pt.„ Bo wszystkie pierwszaki to jedna rodzina”. Ta część odwiedzin przyniosła uczniom chyba najwięcej emocji i radości.

  Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkową książkę z dedykacją „ Bolek i Lolek – szalony pościg” oraz zakładki do książek , które będą przypominały o tym miłym wydarzeniu.

  Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania pracownikom Redakcji za tak miłe przyjęcie.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Ślubowanie klas pierwszych 2015

  09.11.2015

  Ślubowanie klas pierwszych 2015

         Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 23 października 2015r.


         W tym roku szkolnym ślubowanie składało pięć klas pierwszych. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Całą uroczystość poprowadziły szkolne duszki ( starsze koleżanki z klasy 4a). Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i gromkimi brawami. Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem. Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom i zaproszonym gościom wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. 

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Ciekawe spotkanie na zajęciach z dialektu.

  09.11.2015

  Dnia 06 . XI. 2015r w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle na zajęciach z dialektu kurpiowskiego gościliśmy twórcę ludowego – rodowitego Kadzidlaka , pana Andrzeja Staśkiewicza. Spotkanie związane było tematycznie z rzeźbą . Pan Andrzej pokazał uczniom swoje prace i zademonstrował sposoby obróbki drewna, aby z surowego kawałka powstało prawdziwe dzieło sztuki. Dzieci podziwiały przyniesione przez artystę wspaniałe eksponaty. Były wśród nich: świątki, ptaszki, święte figury, zabawki i płaskorzeźby. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak lalki marionetki, które przyniosły wiele zabawy i uciechy. Twórca snuł ciekawe opowieści z czasów swojego dzieciństwa związane z tradycjami i obrzędami kurpiowskimi, śpiewał znane i nieznane piosenki oraz odpowiadał na liczne pytania uczniów.

  Po części oficjalnej przystąpiono do warsztatów rękodzielniczych, w czasie których uczniowie pod czujnym okiem p. Andrzeja oraz opiekunki, p. Haliny Cichoń tworzyli rzeźby w mydle. Prace spod „dłuta” dzieci okazały się na tyle dobre, iż sam artysta nie ukrywał radości, że rośnie nowe pokolenie przyszłych twórców kurpiowskich.

  Tekst: Halina Cichoń

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Spotkanie ze Stanisławem Kałuckim - pisarzem i poetą

  30.10.2015

      27 października 2015 r. w ZPO w Kadzidle odbyło się spotkanie autorskie, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV d, IV c i VI c pod opieką polonistek Urszuli Nalewajk i Anny Grabowskiej. Celem wieczorku była prezentacja najnowszej książki pana Stanisława pt. „Czarodziej Artur Mucha”, której pierwszy rozdział autor głośno przeczytał zebranym.  Pisarz ciekawie opowiadał też o swoim życiu i twórczości. Dzieci z zainteresowaniem słuchały fragmentów powieści o czarodzieju oraz chętnie brały udział w konkursie dotyczącym treści lektury. Daniel z klasy IV d- największy znawca gwary kurpiowskiej otrzymał w nagrodę książkę „Grześ ze wsi Chrząstów Wielki”.  Na zakończenie spotkania Stanisław Kałucki  podarował do szkolnej biblioteki egzemplarz promowanej książki oraz podpisywał autografy. Z niecierpliwością czekamy na dalsze przygody czarodzieja Artura Muchy.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • Wycieczka do Ostrołęki

  22.10.2015

      8 października uczniowie klas IV a, IV c i VI c pod opieką nauczycieli: Urszuli Nalewajk, Anny Grabowskiej, Danuty Prusaczyk i Beaty Nalewajk pojechali do Ostrołęki na spektakl pt. „Teatralne ABC” przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacyjny im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Następnie dzieci kąpały się i bawiły w basenach Parku Wodnego "AQUARIUM". Na zakończenie uczestnicy wycieczki zwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce, gdzie uczestniczyli w ciekawych zajęciach warsztatowych. Dzieci pisały wierszyki o książkach oraz tworzyły plakaty ilustrujące cytaty o czytelnictwie.

  ZAPRASZAMY DO ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO

 • 06.10.2015

  Moduł Dokumenty szkolne został zmodyfikowany - wprowadzono Plan pracy Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidlew roku szkolnym 2015/2016

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
  07-420 Kadzidło
  ul. Kościuszki 13
 • (029)761 80 82

Galeria zdjęć